Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zr. Magdalcna middenin en de 3 met een kruisje geteekcnde Javaansche dames zijn de leeraresscn der geslaagden

VRUCHTEN VAN DEN MISSIEARBEID DER Z.Z. FRANCISCANESSEN VAN HEIJTHUIJSEN.

In de Mariaschool te Ambarawa, voor wier bouw onze weldoeners ruim 17000 gulden schonken, werd Febr. 1.1. voor het eerst het eind-examen voor onderwijzeres afgenomen. Alle 18 candidaten, waaronder 2 Javaansche Zusters Franciscanessen, slaagden voor de Javaansche hulpactc.

Sluiten