Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE NIJMEEGSCHE JAVACLUB

■p het feest van Maria ten hetnel-opneming, 15 Augustus, ontvingen te Maastricht wederom twee Javanen de H. Priesterwijding. Meer dan één jaar vóór dit blijgebeuren zijn te Nijmegen een groep jonge dames, zich noemend de Nijmeegsche Javaclub, uit eigen beweging aan het werk gegaan, om de nieuwe Priesters op den dag hunner wijding met passende geschenken te verrassen. Het resultaat van dezen mooien, met trouwen ijver doorgezetten opzet is inderdaad verrassend geworden. Dank zij vele uren van on vermoeiden en kunstvaardigen arbeid kon de Javaclub aan ieder der neomisten aanbieden een volledige priesterlijke uitrusting omvattende kasuifel met toebehooren, superplie met lof-stola en velum, alsmede smaakvol bewerkte altaarranden, altaardekkleeden en een degelijke voorraad fijne altaarlinnens.

Wat de jonge dames zelven niet konden vervaardigen, van hetgeen een Priester verder noodig heeft bij de uitoefening van zijn verheven ambt, daarvoor gingen zij de hand ophouden bij de Nijmeegsche vrienden der Java-missie. Het resultaat van dit tweede, zeker minst aangename deel harer werkzaamheid getuigt wederom van onvermoeibaren ijver. De noodige gelden immers werden verzameld: voor twéé geheel zilveren, zwaar in het vuur vergulde missie-kelkjes, elk in ’n handig reisétui; voor twee zwaar vergulde zieken-pixissen en twee drieledige, zilveren doosjes voor de H. Oliën en het Chrisma, welke de missionaris

Sluiten