Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f 0.95; Wed. E. f 6.30: 8.-I. f 7.29; E. B. f 1.59; fam. G. f 8.66; |. L. f 1.97; ]. v. 0. f 447; fam d. V. f 275; fam. O. f 0.85; P. V. f 0.35. – Boxtel; Liefdegesticht ..Duinendaal" f 10.00. Delft; door bem. van P. A. f 12.58; fam. P. f 20 00- fam. v. R. f 1.92; fam. B. f 0.50. Den Haag; door bem. der Congr. OLVr Onbevl Ontv. N.N. f 3.80; W. f 7.20; K. f 7.33; N.N f 15.05; NN. f 651 ; T. f 17.99; V. f 1.76; R. f 7.64; E G. f 3 25; C v. K. f 3.49; L. f 12.59; 1. V. R. f 683; V. d. M. f 6 12; V d. B. f 5 92; v. Z. f 19.70; H. v. d H. f 13.01 ; B fll 77 • V. d. A. f 1.67; H. S. f 3.96; W. v. d. B. f 10.23; L f 3.22; H. K. f 12 32- V d K. f 5 37; N.N. f 0.44 ; B. f 0.23; K. f 069; K. f 1.78; F. f 0.81 ; W. f 4.21; H f 3.14; E f 2.80; v. d. L. f 10 32; A. V. f 9.64; ]. T. f 2.75; ). V. f 5.21; S. f 8.27; Wed G f 3.63; B. fl 21 * Jongensschool Da Costastraat: ten B. f566’ G O. f 5.58; D. v. M. f 4.48; Th. G. f 4 40; de S f 4.37; N.N. f 4.21 ; N K.’f 3 87; N V. d. V. f 342; B O. f 287; B. v. K. f 283; A. O. f 2.56; H. R. f 2.53; F. B. f 2.43; V. S. f 2.41 ; P. B. f 2.29; W. v. W f 2.20; N.N f 2.15; H. K. f 2 02 ; V. f 1.81 ; N.N f 1.50 ; K. L. f '.50; M. S. f 1.49; NN. f 1.33; K. H f I 32- N.N. f 1.24; S f 1 22; R. f 1.12; M. S. f 1.05; F. f 1.04; C. L. f 0.88; S fO.B6;’G. f 0.79; NN. f 0.59; R. f 0 58; G. f 0.48; A. v. H. f 0 47; W. v. L. f 040; B. f 0.37; N.N. f 0.31; N N. f 0 29; S. f 0.27; N.N. f 0.23; N.N. f0.21;G. fo2o’ B. f 0. 5; V. f 0.12; H. f 0.25; N.N. f 3.10. > Fam. ]. Sch. f 2 50. * Door bem. van R.P. N., N.N. f 2.50; F. f 13.64; J. v. B. f 0.68; ]. B. f 0.60; O. f 7.87; school Da Costastraat f 84.59; school Tenierstraat f 10.39; school Prinsengracht f 3.9- B. f 1.49; P f 2.28; v. D. f 0.28; v. L. f .10; v. d S. f 0.68; S. f i. 12; V. f 0.75 K. f 1.96; K. f 1 36; K. f 3 46; M. f 1.29; L. f 4.05; Sch. f 0.24; Z. f 0.24; C. f4o2' Haarlem; Wed ]. G.-B. f 6.00. Heelsum: doorhem, van A. H.; H. v.'d. B. f 1.16; T. W. fO.18; S. E. f -.08; P. G. f 0.25; H. 't B. f 0.32; G. v. O. f 0.76; Th. H. f 0.50; St. U. f 3.76; H F. f 0.25; G. v. B. f 0.24; H. t. B. f 2.61 ; G. W. f 0.39; H. G. fO 25. Helmond; doorhem, van F. v. T. f 86.44. Heerlen; door bem. van Wed. W. fl4 00. – Hoogkarspel: K. de B. f 5.00 Hulsberg; P v. W. f 7.15. – Klimmen; P. L. f 14.07. Kruisland: door dem van 1 K. f 3 52. Leiden ; door bem. van W H. f 23.00. Maasland ; door bem. van B. A.; G. v. L. f 2.60; A v L. f 1 05; G. v. d M. f 2.00; C. 14. fo6ü- 1 S. f 0.55; C. V. E. f 8.70; ]. G. f 0.65; B v. M. f 3.22; M. v. Z. f 0.73; G V’fo3l • J P. f2.'=’l ; ]. de V. f 200; W. A. f 1 58; L. H fO4O. Maastricht; door bem. van Br. W.; ]. D. f 3.81 ; H K. f 4 37; scholen Zrs. Ursulinen f 8 12- scholen Stockstraat f 5 73; scholen Boschstiaat f 5.77; R.K. Militaire Ver. f3o* – Piinacker; B. v. d B. f 10.00. Rotterdam; door bem. van P. A. h’- fam. B f 4.35; fam. K. f 9.25. – Tegelen: W. F. f 2.00. – Utrecht; fam. de R fIOOO. – Valkenburg; H. v. N. tot P. f 6.50. Venlo; door bem. van P. de S. f 55.00. Weespercarspel: G. Pf 1 00. Wormerveer; door bem. van G. M. f 19.05. IJselstein; G. de H. f 3.20.

U denkt toch zeker wel aan de Internationale Bidweek van 18 tot en met 25 Januari?

Cum Superiorum facultate.

Nihil obstat

fr. J. ARIAENS O.F.M.

Libr. Cens.

Neomagi. 20 Dec. 1928.

Evulgetur

J. POMPEN. Vic. Gen.

Buscoduci. 20 Dec. 1928.

Sluiten