Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lagen daar totaal bedolven onder de modder en *n honderd stuks vee werden gedood. De rivier de Likasan zelf had een geheel nieuwen loop gekregen.

Men vertelt hoe een oude vrouw zich in haar angst met twee kleine kinderen in een groote rijstkist verstopte. Toen men ze later bevrijdde, bleek de vrouw reeds overleden, de kinderen waren echter nog in leven.

De reddingsbrigades, die zoo spoedig mogelijk te hulp kwamen.

konden zoo goed als niets uitrichten. De plaats, waar eens de desa Likasan gestaan had, was zelfs niet te benaderen, wilde men niet wegzakken in de moddermassa, waar elke diepte onherkenbaar was geworden. Het zoeken naar de omgekomenen was dan ook vrijwel uitgesloten. Slechts vijf lijken werden gevonden, de overigen bevinden zich onder de dikke modderlaag, of zijn meegesleurd naar het eindpunt der modderlawine, de Rawahbening. Wonder boven wonder kon echter een vrouw, die tot aan de schouders in de modder was weggezakt, nog levend bevrijd

Foio A. de Kuyper, Ambarawa.

en ploft, zware rotsblokken meesleurend.... (Blz. 192.)

Sluiten