Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoogen vloer van een vroegere pendapa. lets verder ligt een man, gewikkeld in zijn sarong, rustig te slapen. Uit een klein Javaansch huis komt de djoeroe-koentji (sleutelbewaarder) welwillend naar ons toe.

Wel erg teleurstellend op het eerste gezicht. Wat is er geworden van het paleis, sinds het werd verlaten door een Pakoeboewana 11, na de bloedige gebeurtenissen van 1742, toen Chineezen en Javanen er binnentrokken en een pretendent

Mas Garendi, plaatsten op den troon van Amangkoerat? Op den achtergrond van vierkante ruimte, de verweerde muren van enkele gebouwen de slaapplaats van den Soenan, legt de gids uit ■— en verder graven, zie foto blz. 285.

Foto Br. Clementinus, Djocjakarta.

Graf van een gewonen man.

De kraton werd een kerkhof: graven van prinsen en grooteren; van dienaressen en vrouwen van verschillende Soenans, sommige verweerd en oud, andere nieuwe vorstengraven, waarop nog verdorde bloembladeren lagen, om te getuigen van de piëteit of het bijgeloof der nabestaanden.

Sluiten