Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Flores verliet. Op 16 Augustus 1911 was hij voldoende toegerust met de kennis van taal en zeden, om zijn eerste dienstreis te ondernemen. Leden van den St. Claverbond, die reeds in die dagen trouwe lezers waren der „Berichten , zullen zich de interessante mededeelingen daarover nog kunnen herinneren.

Trouwens gedurende geheel zijn verblijf onder de palmen, is hij iemand geweest, die op velerlei manier belangstelling bij de leden van den St. Claverbond wist te wekken. In iederen jaargang zijn van zijne hand beschrijvingen te vinden van zijn werken voor t heil der zielen in t missieland.

Hij werkte er niet voor zich zelf, want in ’t zelfde jaar 1911 werd reeds bekend, dat de Kleine Soenda-eilanden, waaronder ook Flores gerekend werd, door de Paters Jezuïeten zouden worden overgedragen aan de Paters van het Goddelijk Woord.

In 1913 werd Timor reeds door deze nieuwe krachten bezet, de wereld-oorlog echter was oorzaak, dat Pater v. d. Loo nog eenige jaren op zijn post moest blijven. In 1917 werd ook Flores overgegeven en vertrok de Overste der Paters Jezuieten, hem met Pater Van der Velden achterlatend, om het tekort aan krachten nog aan te vullen.

Gelukkig maakte hij de ramp in begin 1919, toen in weinige dagen de „Spaansche griep” Pater v. d. Velden S.J. en de overige Missionarissen van het Goddelijk Woord ten grave bracht, niet meer mee, in 1918 was hij overgeplaatst naar Batavia.

Waren er bij zijn komst in Larantoeka twee kapelletjes, bij zijn vertrek stond in Waibalon een kerk van 32 X 10 M. en nog 13 keurige kapelletjes hier en daar in de dorpen verspreid. In Batavia werd hem ter verzorging aangewezen de wijk Kramat, waarin het St. Vincentius-weeshuis gelegen was. Ook hier kwam een nieuwe kerk, toegewijd aan het H. Hart, tot stand, waarvan op 27 Mei 1920 de eerste steen werd gelegd. De nieuwe „parochie” had een oppervlakte van 4 met een 1200 katholieke Europeanen en Indo’s.

Behalve deze arbeid onder de Europeanen, kreeg hij ook nog de zorg voor de Javanen-missie in den Westhoek. Op ongeveer 25 K.M. van Batavia lag Kampong-Sawah, waar in 1895 Pater Schweitz begonnen was onder de Inheemsche bevolking. Tekort aan krachten was wederom oorzaak geweest, dat ook dit punt

Sluiten