Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WIE HELPT MIJ EEN KERK BOUWEN VOOR MIJN JAVANEN.

DOOR B. HAGDORN S.J., Hoofdpastoor van Djocjakarta,

vele trouwe lezers van den St. Claverbond zouden het mij ongetwijfeld kwalijk nemen, als ik hier nog eens in den breede de voortreffelijkheden ging opsommen van de stad Djocjakarta, kortweg Djocja genoemd. Daarover is immers in dit tijdschrift reeds zooveel geschreven en niet het minst over Djocja als middelpunt der bloeiende Javanen-Missie van Midden-Java. Doch iedere Pastoor vertelt nu eenmaal gaarne iets van zijn eigen parochie, zoo is het niet slechts in Holland maar ook in Indië. En daar er onder mijn lezers allicht enkelen zijn, die zich van Djocja hoogstens een heel vage voorstelling kunnen vormen, durf ik het toch aan iets over mijn parochie te schrijven, alles is U zeker niet bekend en hetgeen ik op het slot zal vertellen, dat mag U zeker niet overslaan is nog nooit in den Claverbond verschenen.

Omringd door talrijke suikerondernemingen, is Djocja met zijn 130.000 inwoners, waarvan de overgroote meerderheid tot de kinderen des lands behoort, werkelijk een stad van beteekenis, neemt het zelfs onder Java’s steden de vijfde plaats in. Naast de toko’s der Chineezen, Japaneezen en Britsch-Indiërs vindt men er ook de filialen der meest bekende Europeesche firma’s, voorzien van de nieuwste snufjes op allerlei gebied, zoo juist door de booten uit het oude moederland aangevoerd. Geen wonder dan ook, dat Djocja de winkelstad voor de omgeving is. Niet slechts

Sluiten