is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1908, 01-01-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

roestige kris naar buiten en bleek de darm nog op 4 plaatsen geperforeerd. Ook was, door een groot defect in 't mesenterium op de plaats van aanhechting aan den darm, deze van zijn voedende vaten beroofd, zoodat resectie van dit stuk noodig was. De darmwonden in 't gereseceerde stuk konden hierdoor ongehecht blijven, waardoor de duur der operatie aanmerkelijk bekort werd.

Een stuk darm van ± 20 cM. werd gereseceerd en de beide stompen geanastomoseerd door eind-aan-eind-verbinding.

Eenige serosadefecten, welke waarschijnlijk veroorzaakt waren door bewegingen van het stuk kris in de peritoneaalholte bij het transport, werden met Lambert'sche naden overhecht.

Na repositie van den darm en het omentum werd een kleine jodoformgaastampon in den ondersten wondhoek gelegd en de buikwond in étages gesloten. Hieroverheen kwam een aseptisch verband en kreeg patiënt daarna physiol. zoutsolutie ondershuids.

Het wondverloop was gunstig. Na 2 dagen werd de tampon verwijderd en na 8 dagen was de wond p.p. gesloten. Noch darmparalyse noch koorts hebben de gevolgen der operatie gecompliceerd.

Op 18 Januari werd patiënt genezen ontslagen.

Wat aan dezen casus hare eigenaardigheid verleent, is dat ik, en zeker ook ieder ander met mij, indien vooruit bekend geweest was, dat een stuk darm gereseceerd had moeten worden, niet eerst 3 darmwonden zou hebben gehecht, maar het geheele darmstuk, voor zoover als er wonden in waren, zou hebben weggenomen. De operatie zou stellig een groot half uur korter geduurd hebben, wat voor een patiënt met shock geen klein voordeel is. In het onderhavige geval zou het te reseceeren stuk dan ruim 60 cM. gemeten hebben. De moeilijkheid is echter,