is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1908, 01-01-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,,8|l,„SsH.., .uopuv II BI I I SI I I I I I SI MIMI SI I I I I I I I SI I I "I °l 1111 " 1 11111 " ' M 1 1 'il T

~LL7 7^7, I M I I I I I I I I I M I I S I " I II II I I SI II I I I I - 1 III "I I I I M - ai 11111 SI I s

1 v v l, 0 .i. III 81 MUI I I SI IS I si III -I MIM Ml Ml - 3 1 ''Ml al I M I I II SI g

J 7 ï " " II II II II 18 I I I II I I IS IIMI 13 llllll I IS llllll I" II I M Mlll M 'II Ml r™ 1111 1 " 11111 L 'Ml! M

" i h II II I II I SI lllll II 31 lllll 21 llllll I SI llllll SI III "I MIM SI II M I II ^ M I I M I I II

; 1 m 11111 i i i ii ii ii i i i ii MIN i ij i M 11 i i | i i MIMI ii ii i ii iiMi ii MJ MJ M JJJJ—m—L 1 111—LI—LLLLLLi—L——

! ^ 1111 i i i i n iiiii ii ii -mm "i ii 1111 i ii mimi ii i 1 i M M 1 LU L 1111———11111—Li LUJ—_————

® „ mi ~—mm i i t rrrn n r 11 11 mi ■ m mm m „lttt—

H | LT ii i ii ii mT ii ii i i 11 ii 11" i i - i ii ii ii ii iii m iiiii m —m—!—LU—Li.—11111—Li —-——

^ T " II II II II II III II I I 11 lllll II llllll I _ IJ I I 11 II 11 11 | u Mlll M III—MJ M MJJ M M I I ^ JJ ___

2) it b I 11 II II I II lllll II M lllll II Mllll 1 II I Mlll II III I I 11 1 I M MJ—MJ M 111 Li ' Li ' ' —M

~ TTT—T 1 11 1 1 1 1 T TT m i i 1 ~ i mi 1 i 11111 Li LÜJ 1 1 I 1 1 1 'J Li LLLLLLi—TJ_-_

■ fc 1 — ..«.-n" si' lllll I III Li MM .1.1 MIMI I I I I TTT 11 II 1 II 11 I I—MJ I 1 1 1 1 1 1 _L L T

TL ~ — - ~ TTTT I- -1 |_J- LLÜ—1 1 1 1 1 1TT1 LLLLLLi—L—

= ' H | | II M M II II M 'x - '' - ® I 1,1 II l.l S SI - I M I I S I " I 2 " 1 1 " S 1 1 M ;JI I II III I lllll M li I

- 11,111 111 iM11 i i 11 m11 M5 rr~tttriTTTirTi .Itl^t^lttl^

I T II II II II' f ï f TT I II I II II 11 I I I M 11 M II I | II MJ M I 11 MM 1 1 M II I M 1 I ' 1 I ' '

T—~ „ 11>—, J i i M i i i H [ i i: M i«« _jj_ mimi _ji i 1 i 11 11111 I 11 | L LLLLi L LLLLLLLi—1 -

; I T Timmm T | iiiii I 1 I I Mlll M TT >1 | I I MM l M Ml m_ i L| ii " i jj 1 ^^ijjhiTL.LL_

J-TT"T^T—a I 1 ii—mui M iTTTT M i ii ii ii ii i ii i ii i i 1 i i i_ iiiii _^TLTU^_T-T

L S 1 TTT^TTTTTTT IIM-I-I 'TTT pl I II I II 1 II II 1 I 1 M llllll II II I- | M IMI 1 I | -M - I 1 31.

Z = ~1m~ ~ , I I I M I I—I I I -M' s - I IS TT II 'ui-li I T- mimi I- M I lil lil Tl | m n if 1 " 1 1 11 1 1 1—

~ lil T II- - 11 11 -I |»r = - TTTTr^ll l-l I - I T I IMI 1 M II! M I II M Ml I 11 M IM -I I III Ml lj^

1 \ . mimiM TTTTTL r,-TTITTTTTTTpr ^^TTLTTTjttl^ttttttttt

J § T~I.MII TT MIM I MM MM. M 11,111 I M MIMI II Ml M mij M_ Ml ... I MJ—M—I I TTTf I I LLLLLT __

< T—7 -MM I-I 1 M—I... I M TT T I i I 1" - .- i I MM r mimi mui I IJL—LL Li LL ' 1 ' 11 Li TTLiTJ—Li—r_

3 < t - i iiiii i ii mi li. ii- Tuii» i -i mimi ii 11 11 i M m ii" i—jj—11,1—Li 'miim—i

I |.| mim I I I M i i T TT T M , ii "T ~ i jT"~ mui I- M-I TT I_1LL_Ü TLTTJ

" ï ^ 1^-111 -llllll! I I I M M - . I I lil M " I |TTT - I I I I I II Mlll I "1 lllll M - " II - 1 I JJ

~ . i m i i i i—T —M - I—TTTT L TT TtTLLL 111 j 1 1 LL LLTLLi LL. LLLi L LLLL—LL—LT11 1 11 " T

lil HM II I I T"""-= -.1 si MIM M LT T Ml II lllll II 11 MM I M-I " 1 " J. 1 " J_' 1 1 ' TT

= i LT T - ï i 1 I s" |H" 1 -a

-S -3 -f s -f I ® I ■

--Z -% "? cD só Sr =13 _

f £ ! * " ^ ^ '°5Ï ! 3 ei'gscawjg g « ®01 ■« «S S 2" * 2* ZB" * =

~ j, ^ j, ^ k ^ k 1^ f- jj n k a 31 00 c m jj -c ^ "ï ' co ^ ri ~i 1 10 •' ——

21 -~f ,—1 »c 1—«tl—■ ^ *• v —■ .

= 7. co' . j: .5

i J: 7 I : _ -g -

N A A M

van het M A A X DEM.

SCHIP.

juli

augustus. . october. ■ ■

rj ! a november . Zeeland. april. .

mei

juni ....

juli. .

augustus. . september. . october. .

Koningin Wilhelmina. JANUARI •

februari. . maart . . . juni ...

juli

augustus .

Hertop- Hendrik. october

ö november. .

mei . .

juli

augustus. . september . october . .

de Ruyter. november

maart. . . . april . • mei .... juni . . . .

Tromp. februari. . Van Gogh. december. . Sumbawa. ^UAEI1 ; '

14 dagen latei1. 1 november. .

flores, december. .

december.

Lombok. januari. .

februari.

juli. . . . januari. .

Serdang. februari .

ö juni .

j 'J ...

september

Koetei november.

maart. . . maart.

Edi. ™ , t

14 dagen later september.

Bali.

october.

Borneo. october.

september

Siboga. 0CT0BÏ]R ;

februari . maart . .

%

juli . . . augustus. september november

Mataram. april . .

mei . . . juni . . .