is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1909, 01-01-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij hydropericard de puntstoot verdwenen is en zelfs in voorovergebogen houding niet krachtig te voorschijn treedt. Voor het ontbreken van den puntstoot in rugligging wordt verder nog als verklaring aangevoerd, dat het hart soortelijk zwaarder is dan het transsudaat, zoodat het eerste in het laatste onderzinkt, waardoor dus het hart zich in rugligging van den borstwand verwijdert en de puntstoot verdwijnt. Voor hydropericard bij beri-beri gaat deze verklaring zeker in meer dan de helft der gevallen niet op: men voelt daar ook in rugligging de hartswerking duidelijk. Dit kan niet het gevolg zijn van voorplanting der beweging door de vloeistof, want dan zou men de hartswerking over de volle uitgebreidheid der relatieve hartdeinping moeten voelen, wat niet het geval is; men vindt integendeel de uiterste grens van voelbaarheid der hartswerking belangrijk binnen de grens der demping. Ditzelfde verschijnsel van voelbaar blijven van den hartstoot bij sterke vochtophooping in het pericard wordt trouwens bij pericarditis ook wel gezien. De verklaring hiervan kan op verschillende wijzen worden gegeven. Sahli b. v. (Lehrb. d. klin. Unters. Metli. 4e Aufl. 1905 S. 308) zegt hieromtrent;

„Ausserdem kann sich ein perikardiales Exsudat

„zunachst ausgiebig in den seitlichen Theilen der Perikardial„höhle neben dem Herzen ansammeln, bevor es den Spit„zenstoss verdeckt". Ook is het denkbaar dat bij de contractie het hart zich a. h. w. uit de vloeistof „heraufwalzt", zoodat het toch met kracht tegen den borstwand stoot. Daar echter voor deze en dergelijke verklaringen geen bewijs bij te brengen is, zullen wij er niet te veel waarde aan hechten en ons liever aan het feit zelf houden, nl. dat dikwijls bij beri-beri belangrijk hydropericard bestaat met duidelijken of zelfs versterkten hartstoot. In den regel is deze dan diffuus; soms evenwel is zij alleen te voelen als versterkte en verbreede puntstoot. In beide gevallen echter bevindt zich de grens der voelbare hartswerking binnen de grens der demping.