is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1909, 01-01-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

! Doorloopend nummer.

D a t u m.

I I

Pols. Hartsw. HART.

Liggend. Staand. Liggend. Staand.

Percussie, Auscultatie,

K n i e r e f 1,

Oedeem.

Albumen in urine.

Hurken. Opstaan.

Begin en sta-

Verdere kliking van k. h. } Conclusies.

nische aant.

resp. dec.

; '

93 15/3 66 72 0 n n 1 — 0 0 0 Begin k. h. 16. Had geen b.b.

17/6 72 72 : 0 0 n n j — 0 0 0 3' °8' kreeg geen b'b'

Staking k. h.

16 7 60 72 0 O n n — j O + 0 0 Miniem spoor ei- 17-fi08- idem.

21/10 84 96 0:0 n n 0 0 0 Wlt' ,ffeke!e. w!tte

I ' i ! ji i , en ï'hlc.. slijmdra- I

9/12 80 96 0 '/2 n n — 0 0 0 de„.

94 15/3 60 60 00 n 5> +,0 00 Begin k. h. 16. i idem.

5/4 64 84 . 0 , '/2 n n — 0 0 0 p- '08-

21 5 66 72 0 '/2 n n . — 0 0 0

17/6 66 | 78 1 0 V2I n n ! + 0 — 0 0

Staking k. h.

27/8 96 96 0 0 n n — 0 0 0 17 6 '08. 1 Had geen b.b.

17/9 44 60 0 0 n n zwak 0 0 0 Kreeg b.b.

21/10 60 84 '/2 '/2 n n — 0 0 0

11/11 72 72 0 0 naar r. > | — 0 0 0

en b-

18/11 72 0 0 0 — V2

25/11 72 0 naar r. systger.j 0 0-1

P-

2/12 60 60! 0 : I naar r. n — j 0 — '/2'— 1 Begindecoct Had b.b.

16/12 ! 54 66 0 '/2 11 n — 0 —1 /2 — 1 26. H. 08. Verbeterde.

23/1 j 72 | 0 { 1 /2 n n — 0 - "/2- >/2

10/2 60 84 0 '/2 n > — 0 0 —1/2

n l^:i- " ^ 1-1 ol . ooi 'i 1

95, 15/3JJ 521 52 ij 0 | 1 If n I n II — IOI I 0 I O j II Begin k. h. \Had geen b.b.

JlZïïrg , 1 n n In l6-1W- ikreeg geen b.b.

5/41 60 ji 11 n syst. ger.! — 0 0 0! ■ 1

idein. : j 1 alle ost.

21/5 44 72 '/2 1 n j id. >1 — 0

idem ||

17/6 80 | 80 j| '/2 1 | iets naar id. ,| — 0 1 i 0 i 0 i, idem. || I || r. | I ■ |

Staking k. h.

1 17. 6. '08.

21/10 60 72 '/2 '/2 n 11 — 0 0 0 idem.

ii idem.

9/12 ! 44 | 48 | '/2 '/2 11 1® tonen — 0 0 0 idem. onz.

96 15/3; 70 72 0: n n — 0 0!0 Begin k. h. idem

16. 3. '08

17/6 90 96 0 0 n zwak — 0 0 0

Staking k. h.

16/7 90 96 0 0 n „,— 0 + 00 17. 6. '08.

21/10 78 : 90 0 V2 'i 11 zwak ! — 0 0 0

9/12 78 | 84 0 i '/2 ! n n — 0 0 0

97; 15/8 72 | 80 0 0 1 n 11 -r 0 — 0 0 Ij Begin k. h. 16. idem.

5/4 ! 80 80 0 0 n n - 0 0 0 ' 3- '°8'

17/6 80 100 0 0 n n -- 0 0 0

Staking k. h,

16/7 72 80 0 V2I n n -0-0 O: n. 6.'08.

21/10 68 72 0 0 n n — 0 : 0 0

9/12 72 72 0 0 n | n || — ! 0 | 0 0

98 15/3 60 j 6411 0 j n I n li' — I 0 | 0 0 j Begin k. h.

I. i I II I II I II I I I I I; 16. 3. '08.