is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1909, 01-01-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

parasietvorm te zien, rechts boven met een stomp afgeronden, omgebogen punt; deze laatste is volmaakt gelijkvormig aan dien van verscheidene jonge halve manen in het zelfde praeparaat, terwijl de andere pool dier jonge gameten öf rond öf stomp vierhoekig is. In fig. 2 is de parasiet eivormig met de smallere pool naar beneden gericht, terwijl die van fig. 3 gelijkt op een halve maan met eene convexe uitbochting aan hare concave zijde. Het protoplasma der malaria-parasiet is in fig 1, 2 en 3 zeer licht blauw-violet gekleurd; bij 1 en 2 met overheersching van het blauw, bij 3 daarentegen van het violet-roode; deze protoplasma-tint komt geheel overeen met die der halve manen in het praeparaat. In dat protoplasma nu vindt men in fig. 1 vooral links boven eene duidelijk handvormige, aan de parasiet-contour evenwijdig loopende doch den rand niet rakende, lichtroodviolette chromatinemassa als grondsubstantie, waarin zich weer, meestal dwars ten opzichte van dien band geplaatste, donker bruin-roode chromatinebandjes zich afteekenen, in welke bandjes weer één of twee zeer donker purperbruin gekleurde kernmassa's (chromosomen) gelegen zijn. Die lichtroodviolette grondmassa is .vermoedelijk te beschouwen als eene overgangssubstantie tusschen de eigenlijke chromatine en het parasieten-protoplasma.. Tusschen die breede, bandvormige grondmassa en de parasiet-grens ziet met in fig. 1 ± een 8 tal kleine, verspreid liggende chromatinebrokjes ingebet.

In fig. 2 verloopt die lichtroodviolette handvormige grondsubstantie ook evenwijdig aan de parasiet-grens, doch raakt vrij wel overal deze grens, omvat 3/4 van den parasietomvang; in het rechter beneden kwadraut bevindt zich een geïsoleerd eilandje van diezelfde substantie met 2 groote gescheiden chromosomen erin. Waar men in fig. 1 ± 15 chromatinkernbrokjes aantreft, vindt men er in fig. 2 ± 12. In fig. 3 waar de beide parasiet-polen en de overige vorm duidelijk de halvemaan-afkomst der parasiet verraden, is de