is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1910, 01-01-1910

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Th. van Vogelpoel: Abnormaliteiten aan den arcus

aortae en de daaruit ontspringende slagaderen.

Dr. H. C. van den Vrijhoef: Operatie volgens Kocher bij volkomen ankylose van de kaakgewrichten na een val op liet hoofd.

Ankylose van beide ellebooggewrichten na

pokken.

En hiermede mijne Heeren wensch ik dit verslag te eindigen.

Moge onze Vereeniging steeds de band blijven, die ons samenbindt, en moge ieder, naarmate de krachten, waarover hij beschikt, willen medewerken om haar naam en dien harer leden hoog te houden!