is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1910, 01-01-1910

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Besmettelijke vrouwenziekten en sypliilis zag men veel.

Ngandjoek. Bevolkingssterkte: Europeanen 144, Inlanders 165182, Chineezen 1199.

De algemeene gezondheidstoestand was vrij gunstig. Wel kwamen malariakoortsen veelvuldig voor, maar meestal van goedaardig karakter.

Beri-beri, cholera en diphtheritis werden niet gezien, wel enkele lepragevallen.

Trachoom is in deze controleafdeeling zeer verbreid, evenzoo framboesia, morbi veneris (vooral syphilis).

Kertosono. De algemeene gezondheidstoestand was gunstig.

Malaria kwam dikwijls voor. doch had over het algemeen een goedaardig verloop.

Enkele gevallen van echte pokken werden geconstateerd, alsook enkele gevallen van waterpokken (voornamelijk bij kinderen).

Lepra kwam nog veel voor.

Framboesia behoorde tot de, het meest onder de bevolking voorkomende ziekten.

Op de polikliniek werden hoofdzakelijk lijders aan verwaarloosde beenzweren behandeld; ook werden daar vele patiënten met trachoom gezien.

Toeloengagoeng. Bevolkingssterkte: Europeanen 343, Inlanders 348876, Chineezen 2332.

De gezondheidstoestand was vrij goed.

Malaria kwam weinig voor.

Er vertoonden zich 36 gevallen van pokken, waarvan 4 overleden.

Cholera en beri-beri werden niet gezien, van lepra in het geheel slechts 6 gevallen.

Op de polikliniek werden 312 personen behandeld. Paree. Bevolkingssterkte: Europeanen 515, Inlanders 123394, Vreemde Oosterlingen 928.