is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1910, 01-01-1910

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de cholera, het malariaproces weer opflikkerde. Omgekeerd moest soms ook worden aangenomen, dat onder den invloed van de malaria, een cholera-aanval ontstaan was, daar nl. waar de ziekte begon met hooge koorts, deze direct voor chinine week, de patiënten malariaparasieten in 't bloed vertoonden, en ook het choleraproces door de chinine gunstig beïnvloed werd. Bij deze patiënten werd bacteriologisch de diagnose „cholera" gesteld.

In enkele gevallen verliep de cholera-aanval met koorts, zonder dat deze uit iets anders, dan de cholera-infectie zelf verklaard kon worden. Bij 1 patiënte, die 8'/2 mnd gravida was en in 't stad. algid. werd opgenomen, begon de partus in de cholera-afdeeling. Om 't kind te redden (de harttonen waren nog even te hooren) en met 't oog op den toestand van de moeder werd spoedverlossing gedaan, doch 't kind was bij de geboorte reeds gesuccombeerd. De moeder overleed eenige uren later.

Naar aanleiding van het onderzoek van de Heeren A. A. Hijmans van den Berqh en A. Grutterink te Rotterdam naar de mogelijke aanwezigheid van methaemoglobine in 't bloed van cholera-lijders (nitrietvergiftiging, theorie van Emmerich) was Dr. Grijns zoo welwillend op mijn verzoek het bloed van 2 choleralijders in 'talgide stadium te onderzoeken. In geen van beide gevallen werd ook maar een spoor van een methaemoglobine-streep in 't spectrum gevonden. Een van de 2 patiënten succombeerde, de andere genas.

Wat 't sterke vochtverlies bij cholera betreft, kon dit dikwijls niet verklaard worden uit de diarrhoe alleen; meermalen zag ik de patiënten uitdrogen, zonder dat ze noemenswaardige diarrhoe hadden, of dat 't vocht zich in de darmen ophoopte (cholera sicca). Alle cholerapatiënten zweetten echter sterk, in 'talgide stadium was dikwijls de onderlaag doorweekt van 't zweet en meen ik het groote vochtverlies voor een groot deel uit dat profuse zweeten te mogen verklaren. Ook bij de choleradiarrhoe trof men dit sterke transpi-