is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1911, 01-01-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mende verbazing heb gelezen, en dat ik geeindigd ben met bewondering. Het begint al op de tweede bladzijde van de mededeeling, waar de schrijver, die nu eens licht zal gaan ontsteken in de duistere aetiologie der beriberi, verklaart, dat zure gisting voor hem een ijdele klank was (p. 969, aanm. 4), terwijl toch de studie der zure gisting het begin der bacteriologische wetenschap geweest is. Dan de mededeeling, dat niemand de vraag wist te beantwoorden: Waarom verzuurt rijst? Zelfs Prof. Beijerink niet (p. 969), die zelfs geneigd was het feit in twijfel te trekken. Iedere kokki weet toch wel, dat gekookte rijst zuur wordt, als men haar laat staan. Waarschijnlijk heeft B. het feit betwijfeld, dat de gesteriliseerde rijst in enkele uren zuur wordt, zooals schrijver beweert, terwijl toch zelfs bij het enten van rijst met den specifieken zuurvormenden bacil, deze eerst binnen 24 uur zuur wordt (p. 970 al. 2).

De bacil zelf is ook zeer eigenaardig. Het is een korte zeer polymorphe bacil, die speciale voedingsbodems en speciale broedtemperatuur eischt (p. 970 al. 2), maar toch bij kamertemperatuur en bij 22° op gist en moutagar en op de eerste zelfs tot 40° goed groeit (p. 970 aanm. 2), terwijl zij op pagina 970 r. 6 v. o. reeds op allé niet te zure voedingsbodems groeit en zich vermenigvuldigt (dit pleonasme bij een bakterie dient zeker om een sterken groei aan te duiden Ref.), ook al sterft zij spoedig af, om op p. 971 bovenaan reeds tot een „buitengewoon resistente" bacillus te zijn geworden. Ook in dit opzicht laat dus hare polymorphie niets te wenschen over. Ik hoop lezer, dat gij u ook gaat verbazen, maar wij zijn er nog niet. In het begin der proefnemingen viel deze bacillus uit de lucht, doch later in December en Januari werd het te koud, maar gelukkig bleek nu, dat in elke afgewerkte rijstkorrel, ja zelfs in het binnenste van elke gabakorrel de zoo moeilijk te kweeken bacil aanwezig was. Hij was daar zelfs in gezelschap van een lang staafje, dat ook de rijst deed verzuren; K. werkte