is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1911, 01-01-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

218, Maleiers 57659, Javanen 160 en Vreemde Oosterlingen en Niassers 400.

In het geheel werden poliklinisch behandeld : 1290 zieken, waaronder lijders aan huidziekten (vooral scabies en chronische eczemen) en beenzweren veel voorkwamen.

Bangkinang. De hoeveelheid gevallen regen bedroeg totaal 3174 m.M. in 189 dagen.

In den nacht van 2 op 3 Juni om 1 uur 15' en in geringere mate om 4 uur werd een aardschok waargenomen.

Bangkinang schijnt, in verhouding tot de andere kampongs der V kota, vrij gezond te zijn. Malaria komt hier weinig voor; het beste bewijs hiervoor is het bijna geheel ontbreken van primaire gevallen onder het garnizoen. Anopheliden werden evenwel herhaaldelijk waargenomen.

Hoe het met de typhus staat, is onbekend. Op de polikliniek verschenen 2 van die ziekte verdachte personen, maar zekerheid was niet te verkrijgen. Vroeger, voordat het waterreservoir op den passer gemaakt was, moeten hier wel gevallen van typhus voorgekomen zijn.

Het aantal bezoekers van de polikliniek bedroeg totaal 957.

Malaria komt, zooals reeds gezegd, te Bangkinang weinig voor. 79 Patienten kwamen voor deze ziekte poliklinisch hulp zoeken, en van deze waren slechts enkelen afkomstig van Bangkinang.

Beri-beri kwam, voor zoover bekend, in de kampongs niet voor.

Van lepra zijn maar enkele gevallen bekend.

Cholera kwam niet voor.

Pokken: 57 gevallen met 4 dooden.

Besmettelijke vrouwenziekten kwamen weinig onder behandeling: 3 gevallen van syphilis, 3 van gonorrhoe en 1 van ulcus molle, terwijl de meeste van deze gevallen van elders afkomstig waren.