is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1911, 01-01-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de stad Singaradja zijn slechts eenige (11) gevallen van pokken bijgekomen. Het totaal aantal p o k k e nlijders heeft 384 bedragen. Van deze 384 lijders overleden 28 en bleven op ultimo December 1909 4 restant. Tottegengang der uitbreiding dezer ziekte werd zooveel mogelijk gerevaccineerd, terwijl de lijders geisoleerd werden.

Cholera asiatica kwam niet voor.

In December deed zich één geval van cholera nostras voor met doodelijken afloop. Voorts deden zich in die maand buikziekten (gastro-enteritis acuta) in geringe mate voor, die een goed verloop hadden.

In de le kenteringsperiode, in de maanden Maart, April Mei en Juni 1909, kwamen goedaardige vormen van bronchitis, laryngitis en angina voor,

Koortsen (febris intermittens en febris remittens) zijn weinig voorgekomen, zoodat de algemeene gezondheidstoestand der bevolking gedurende het verslagjaar over het algemeen gunstig genoemd mag worden.

Beri-beri werd niet geconstateerd.

Conjunctivitis catarrhalis acuta deed zich bij de bevolking veel voor, doch genas spoedig door indruppeling van sol. sulph. zinc. ad l/20lo•

Trachoma werd weinig waargenomen.

Blindheid onder de bevolking kwam weinig voor.

Huidziekten, zooals scabies, herpes circinat. en ulcera zijn onder de bevolking betrekkelijk zeldzaam, niettegenstaande de Baliër zijn lichaam zelden reinigt. Vooral opiumschuivers baden zelden, daar zulke individuen bang voor water zijn.

Lithiasis komt volgens verslaggever op Bali betrekkelijk veel voor, aangezien het drinkwater kalkhoudend is.

Febris intermittens en febris remittens zijn gedurende dit verslagjaar betrekkelijk weinig voorgekomen.

De lepralijders worden van af het jaar 1900 in twee

25