is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1911, 01-01-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegen geen beri-beri en slechts weinige gevallen van malaria.

In 't algemeen maakt de inheemsche bevolking nog al weinig gebruik van de dagelijks in de Inlandsche ziekeninrichting ter hoofdplaats gehouden polikliniek en dan nog maar in gevallen van zware verwonding of ernstige geslachtsziekten bij mannen.

De gezondheidstoestand der schepelingen van het, in dit gewest gestationneerde Gouvernements stoomschip was ook dit jaar minder gunstig, voor een deel in direct verband staande met hunne verrichtingen ten behoeve van den militairen exploratiedienst in deze streken. Er overleden 2 schepelingen in de Inlandsche ziekeninricliting aan beriberi, 34 schepelingen werden geëvacueerd (wegens malaria 14 en beri-beri 20).

Ook de gezondheidstoestand der gevangenen, nagenoeg allen dwangarbeiders, was minder gunstig en bepaald ongunstig in de drie eerste maanden van het verslagjaar, waarin talrijke doodelijke gevallen van dysenterie en beri-beri voorkwamen.

In 't geheel overleden: 52 dwangarbeiders in de Inlandsche ziekeninrichting en wel aan de volgende ziekten:

Beri-beri 13

dysenterie 29

enteritis 1

epilepsie 1

bronchitis 1 c

marasmus senilis 6 absces 1.

In 't geheel werden geëvacueerd 115 dwangarbeiders.

Aan de schepelingen en de dwangarbeiders werd zonder onderbreking katjang-idjo verstrekt.

De gezondheidstoestand van het korps gewapende politiedienaren was gunstiger. Eén sterfgeval en één geval van evacuatie kwamen voor.