is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1911, 01-01-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

resultaten, die met deze mengsels verkregen worden, ook van toepassing te verklaren op zuiver lecithine of synthetisch bereide galzure zouten. Door andere onderzoekers werden nog meer stoffen gevonden in staat om met syphilisserum te zamen complement te binden: zoo vaseline, cholestearine en zeep. Geen dezer stoffen heeft evenwel volgens Citron voor de praktische serodiagnostiek der syphilis eenige waarde verkregen.

Volgens de boven medegedeelde voorstelling van het syphilisantigeen als een toxolipoïd kunnen de verschijnselen, die bij de Wasserman nsche reactie optreden, gemakkelijk worden verklaard. Maar de mogelijkheid, dat bij die reactie twee complementbindingen van verschillend karakter in het spel zijn, kan niet worden ontkend. Van deze beide reacties zou dan die met het waterig extract alleen specifiek zijn, terwijl die met het alcoholisch extract uit syphilitische of normale organen en de bovengenoemde lipoïden en andere stoffen niet specifiek is. Een zoodanige voorstelling is in volkomen overeenstemming met de resultaten der onderzoekingen omtrent de werkzaamheid van waterige en alcoholische extracten uit normale en syphilitische organen. Volgens deze toch bevatten de syphilitische organen een specifieke stof, die in water gemakkelijk oplost of zich daarmede gemakkelijk laat uittrekken: het eigenlijke syphiIisgif, dat in normale organen ontbreekt. Maar bovendien bevatten alle, syphilitische zoowel als normale organen, een stof, die in staat is met syphilitisch serum samengebracht complement te binden en die in water slecht, in alcohol gemakkelijk oplost: de lipoïde stof.

De vraag dient nu evenwel nog beantwoord te worden, hoe het te verklaren is, dat lipoïde stof met syphilisserum te zamen complement kunnen binden, zonder dat tusschen deze beide stoffen de antigeen-amboceptorverhouding bestaat.

Een aantal onderzoekingen van anderen aard zijn ver-