is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1912, 01-01-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vereeniging tot bevordering der Geneeskundige Wetenschappen in Nederlandsch-Indië.

Aan de Leden wordt medegedeeld, dat in de Vergadering van 18 April 1912 op voorstel van het Hoofdbestuur bij acclamatie tot Eerevoorzitter is benoemd de afgetreden president Dr. J. de Haan, en zulks als een blijk van waardeering voor zijne groote toewijding aan de belangen der Vereeniging, zoowel als van zijne verdienste jegens de Geneeskundige Wetenschap.—

Namens het Hoofdbestuur: Dr. Wilkens

Voorzitter. Dr. wlnckel Secretaris.