is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1912, 01-01-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kenige Epidemiologische Gegevens omtrent de Pest op Java,

door

Dr. J. J. van LOQHEM.

I. Inleiding.

Van liet standpunt dat bubonenpest secundair is aan rattepest, moet men, nu de pest op Java is uitgebroken, de beantwoording van de volgende hoofdvragen van belang achten.

1°. Hoe zijn de ratten op Java besmet geworden?

2°. Hoe kan de ziekte onder deze dieren zich verder verbreiden?

3 . Welke ratten leveren in het bijzonder gevaar voor den mensch op?

4°. Onder welke omstandigheden gaat de ziekte van rat op mensch over?

Van deze vier vragen is de eerste niet meer voor rechtstreeksche beantwoording vatbaar. De gegevens, verzameld door Dr. de Vogel en in zijn Rapport neergelegd, over den rijstinvoer in Soerabaija en over de verdeeling van de rijst naar het binnenland beloven intusschen licht in deze belangrijke kwestie.

Al evenmin is het onderwerp van de tweede vraag: de wijze waarop de rattepest zich over Java verbreidt, voor rechtstreeksch onderzoek toegankelijk. Wel zijn stelselmatig verzamelde gegevens over de ratten van Nederlandsch-Indië in dit verband volstrekt onmisbaar, doch de benadering van het antwoord zal voor een deel van toe-