is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1912, 01-01-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vaardigde praeparaten, zoowel gekleurd als in den hangenden druppel.

2°. Afzonderen der vibrionen, door middel van agar-houde 11 de voedingsstoffen, bij 37°:

a. uitzaaien op gewone agar-platen van voldoende alcaliciteit en op den voedingsbodem van D i e u d o n n é, van een s 1 ij m v 1 o k j e of een overeenkomstige hoeveelheid faeces;

b. uitzaaien in 50 c. c. M. pep ton water 1 c.c.M. faeces; na een verblijf van 6 u re n i n d e bro edstoof b ij 37° (e n w a n n e e r n o o d i g na 1 2 e n 18 uren) van de oppervlakted er vloeistof eenige platinaoogjes vol afscheppen en uitzaaien op platen van Dieudonné en van gewonen agar.

c. uitzoeken, met behulp d e r agg 1 u ti n at i e-re actie in druppels, onder de geïsoleerde kolonies, degene, die tot de cholera- vibr ion en kunnen behooren, en aanleggen van reine culturen met deze.

3°. Onderzoek der verkregen reine culturen door middel der agglutinatie-reactie of der reactie van Pfeiffer.

De omstandigheden voor het opsporen der vibrionen z ij u des te gunstiger, naar mate men

pathologische producten (faeces of darminhoud)

daarvoor gebruikt, zoo spoedig moge 1 ij k na het begin der ziekte verzameld of uit den dunnen darm van het I ij k genomen zoospoedigmogelijk

na den dood. Onderzoekingen, verricht met kleine hoeveelheden stof, die met een in het rectum van den levenden persoon ofvanhetlijk ingevoerde sonde zijn verkregen, geven geen betrouwbaar resultaat.

Het is soms mogelijk na te gaan of een persoon, die op het oogenblik gezond is, een aanval