is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1912, 01-01-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vormen van een bubo hebben gehad. Wij zagen dan ook zeer vele gevallen, waaronder met maag-darmverschijnselen, waarbij aan het lijk slechts een zeer kleine, in het begin van ontwikkeling zijnde bubo werd aangetroffen.

De opvatting, dat de pestbacil zich uit de bloedbaan in het longweefsel zou kunnen nestelen, dusdoende aanleiding gevende tot een z.g. primaire longpest, wordt gesteund door eene waarneming van bacteriologische zijde dat culturen van pestbacillen, verkregen door passage door de longen, zich later met voorliefde weder in de longen nestelen, ook bij subcutane infectie. (Kolle und Hetsch, die experimentelle Bacteriologie etc. 3de druk, 1 st. Band, pag. 330/31).

De mogelijkheid schijnt dus te bestaan, dat door bepaalde veranderingen van den pestbacil of door een bepaalde reactie van het geïnfecteerde organisme de pestbacil zich uit de bloedbaan bij voorliefde nestelt in het longweefsel.

De Engelschen hebben door talrijke overtuigende proeven op dieren aangetoond, dat de pest zich van rat op rat door middel van de rattenvloo, de Xenopsylla Cheopis, kan verspreiden en dat zij dat ook in werkelijkheid doet; dat er verder geen pestepizoötie onder de ratten uitbreekt, wanneer zij samenleven met pestratten zonder vlooien, maar dat de epizoötie direct uitbreekt, wanneer ceteris paribus de ratten samenleven met pestratten met vlooien.

Hiermede is de rol van de rattenvloo in de verspreiding van de pest van rat tot rat onomstootelijk bewezen.

Dat echter de infectie van den mensch voornamelijk en hoofdzakelijk door de rattenvloo plaats vindt, acht ik, hoewel mogelijk, nog niet bewezen.

Het samengaan van ratten- en menschenpest is geen bewijs daarvoor. Ook niet de mooie curven uit Engelsch-lndië, waaruit blijkt, dat de pest eerst komt onder de mus decumanus, de riool rat, dan onder de mus rattus, de huisraten ten slotte onder den mensch.