is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1912, 01-01-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Om eventueel gevormde antilichamen op te sporen, werd met liet serum van patiënt met behulp van extracten, bereid uit de streptothrix en de spruitzwammen, een komplementbindingsproef verricht.

Hiertoe werd er van glycerine-agar-agar-kulturen der streptothrix en der blastomycet met behulp van pliysiologische keukenzoutoplossing en na fijnwrijven der kuituren met zand, een suspensie gemaakt. Deze suspensie werd een uur lang bij 56° gehouden, hierna 24 uur lang geschud. De steriele suspensie kwam nu een nacht lang bij 37° en werd den volgenden morgen gecentrifugeerd. De licht troebele vloeistof werd van het centrifugaat afgeschonken en diende tot antigeen.

De uitslag der complementbindingsproeven was een volkomen negatieve; huane beschrijving volgt hieronder.

Titreering van het blastomycetenextrakt.

1 uur lang bij 37°.

0.8 Blastom. extr, + 0.1 kompl. + amboceptor V300„ + schapenbl. 5 % = +1) 0.6 „ „ + ., „ + „ + „ =0. 0.4 „ „ +>,„+,> + .. — 0.

0.2 „ „ + „ „ + + 0. 0.1 „ ,, + „,,+ »» + » o.

0.1 „ + >, + „ = o.

Titreering van het streptothrixextrakt.

1 uur lang bij 37°.

0.6 Streptliothrix extr: + 0.1 Kompl. + amboceptor l/sooo + schapenbl. 5°/o = + 0.4 „ „ + „ „ + ,i >, + i, = 0

0.2 „ „ +n >, + i> „ +,i — 0

0.1 „ » + „ „ + „ „ + „ 0

x) 0 beteekent volkomen haemolyse. + „ "zeer lichte remming. + + „ iets sterkere remming