is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1913, 01-01-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Terwijl in 1909 in het dwangarbeiderskwartier te GIodok') zijn voorgekomen 87 gevallen van cholera met 65 sterfgevallen, was dit aantal in 1910 88 gevallen met 58 dooden. In 1911, dus toen wel is ingeënt, maar door het onttrekken van velen de vaccinatie niet goed is doorgevoerd, waren deze cijfers 45 gevallen met 30 dooden, en in 1912, toen alle personen zonder uitzondering waren geënt, slechts 2 gevallen met 1 doode.

Dat de geringe morbiditeit in 1912 niet afhankelijk is geweest van het minder voorkomen van cholera hier te Batavia, volgt wel hieruit, dat in dit jaar in het Stadsverband te Batavia, gedurende de maanden Augustus tot November, 105 choleralijders zijn opgenomen met 70 sterfgevallen, terwijl in 1911 gedurende het geheele jaar dit aantal is geweest 134 lijders met 108 dooden.

Het volgende staatje geeft een overzicht over het aantal choleralijders, dat in de verschillende jaren in het Stadsverband te Batavia is opgenomen, en waaruit dus de hevigheid van de epidemie buiten de gevangenis is af te leiden, naast het aantal choleragevallen, dat zich in dien tijd in het dwangarbeiderskwartier te Glodok heelt voorgedaan.

Aantal in het Stads- Aantal in het dwangar-

verband. beiderskwartier.

Jaren. Cholera- Sterfge- Cholera- Sterfgevallen

„ vallen aan „ , ,

gevallen. c|)()|era gevallen. aan cholera.

1909 220 161 87 65

1910 207 168 88 58

1911 134 108 45 30

1912 105 70 2 1

:) Het aantal dwangarbeiders is in de verschillende jaren vrijwel hetzelfde geweest, nl. ± 2400.