is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1913, 01-01-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De critiek van Dr. Kiewiet de Jonge op mijn oordeel over het pestvaccin,

door

Dr. O. L. E. de RAADT.

Dr. Kiewiet de Jonge komt in afl. 5 van dit tijdschrift (pag. 517) op tegen de door mij over de waarde van de in liet Malangsche toegepaste vaccins gehouden beschouwingen. Zoo zegt hij op pag. 518:

„Het is toch zeer goed denkbaar en analoga ontbreken „daarvoor niet, dat een vaccin wel de morbiditeit drukt, „maar dat liet geen lagere mortaliteit geeft bij die personen, „waarbij het vaccin het uitbreken der ziekte niet heeft kunnen „voorkomen."

Hierop kan ik niet anders antwoorden, dan dat deze tegenwerping, voor zooverre zij hier is aangehaald, volkomen juist genoemd mag worden, doch ten opzichte van het pestvaccin niet geldt en aldus een zeer ongelukkig gekozen argument is.

Volgens de Britsch-lndiërs toch, wier statistieken over groote getallen loopen (Haffkine-vaccin), verlaagt de vaccinatie in belangrijke mate de mortaliteit. In het handboek van Kolle en Hetsch : „Die experimentelle Bakteriologie und die lnfektions-krankheiten"-Ile Auflage 1908-kan men op pag. 274 hierover liet volgende lezen:

„Mit dem Haffkineschen Impfstoff sind in Indien sehr„nmfangreiche Impfungen ausgefiihrt worden. Die von Haffkine „selbst u. A. mitgeteilten selir giinstigen Ergebnisse konnten „allerdings von anderen Beobachtern, so z. B. von Bitter, „nicht völlig bestatigt werden; iinmerhin geht aberausdem „grossen statistischen Material hervor, dassdieSchutzimpfung