is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1913, 01-01-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In overeenstemming daarmee vond Dr. de Vogel in poelen, waar malariamuggen zouden kunnen worden verwacht maar niet aanwezig waren, bijna altijd visch. Het resultaat van dit onderzoek, met de mortaliteitscijfers in verband met den regenval als uitgangspunt, was: dat op Java visch in het algemeen, maar vooral sommige kleine inheemsche vischsoorten, onze bondgenoot bij het bestrijden der muggenplaag kunnen z ij n.

Te Ambarawa is deze observatie door Dr. Terburgh, in Suriname door Dr. Flu bevestigd. In Italië en in Nederland bleken daarentegen visschen voor het uitroeien van muskietenlarven niet bruikbaar te zijn. Uit zulke feiten blijkt weer eens het groote nut van nauwkeurige plaatselijke onderzoekingen. Ook in Amerika werd het vraagstuk, en wei met positief resultaat, onderzocht en de strijd tegen de muggenplaag met behulp van visch door de departementen van landbouw in de Staten New-Yersey en New-York aangebonden; niet alleen met het doel, de malaria en andere ziekten bij den mensch te beperken, maar ook om van een levenslast te worden bevrijd, die een wissel trekt op de zenuwen. Uitgestrekte gedeelten aan de kust van den Atlantischen Oceaan waren door deze plaag ook ongeschikt voor de veeteelt, omdat het geplaagde vee geen rust had, daarom niet vet was te krijgen en onvoldoende melk leverde. New-Brunswick, New-Wark, Elisabeth en andere steden waren in sommige maanden van het jaar bijna onbewoonbaar, zoodat ieder die daartoe in staat was een goed heenkomen zocht. Onder leiding van den entomoloog John B. Smith werd een onderzoek begonnen 1° naar de voorkomende muskietensoorten; 2° naar hun gewoonten en levensvoorwaarden, de gewilde broedplaatsen, den afstand waarop ze zich daarvan verwijderen, enz.; 3° naar muskietenvergiften en 4° naar muskietenvijanden. Van de larvenvijanden bleken de visschen het nuttigst. Ten slotte werd het werk hoofdzakelijk aangepakt door de broedplaatsen in verbinding met vischrijke