is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1913, 01-01-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onder het 3e vindt U een zuigscheede met 4 volwassen larven, terwijl onder mikroskoop IV de Malpighische vaten van een anophelessoort liggen. Deze vaten zijn gevuld met tal van larven van filaria immitis, een filariasoort, die in het hart van den hond parasiteert en waarvan de larven in de Malpighische vaten van tal van muggensoorten tot verdere ontwikkeling komen.

Gewone vergadering van Donderdag 28 Augustus 1913.

De voorzitter geeft het woord aan den heer van Dijken tot het houden zijner voordracht: Wat kan een patiënt tengevolge eener salvarsaninfusie overkomen?

In aansluiting aan deze voordracht deelt de heer Leusden het resultaat van het pathologisch-anatomisch onderzoek mede, en demonstreert daarbij eenige microscopische praeparaten.

Zoowel de voordracht van den heer van Dijken als de demonstratie van den heer Leusden zullen in het Tijdschrift afgedrukt worden.

Bij de discussie zegt de heer ten Brink spreker ten zeerste dankbaar te zijti voor de mededeeling van het geval met letaal verloop na toediening van 0.500 salvarsan, waaruit we duidelijk kunnen zien, welk een gevaarlijk middel het salvarsan kan zijn. Waar het in dit geval iemand gold, die aan albuminurie geleden had, en bovendien bij herhaling een salvarsan-injectie kreeg, achtte hij de dosis van 0.500 wel wat te hoog genomen; juist bij de herhaling der salvarsanbehandeling is voorzichtigheid bij de doseering een eisch.

Bovendien miste hij tot zijn spijt enkele verschijnselen, die niet door spreker waren genoemd, n.1. hetangioneurotische symptoinencomplex, de reukgewaarwording, en de spastische paralyse.

De heer van Dijken antwoordt, dat men in het onderhavige geval de dosis van 500 m.gr. moeilijk te groot kan