is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1913, 01-01-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Uit het Pathologisch Laboratorium te Medan.) Ontwikkeling van Ascaris=embryonen buiten het menschelijk lichaam.

DOOR

Dr. N. H. SWELLENGREBEL.

Het is bekend, dat de eieren van Ascaris lumbricoides, in water bewaard, lang blijven leven, en dat ze na korter of langer tijd zich gaan ontwikkelen tot embryonen. Deze embryonen blijven echter steeds in de eischaal ingesloten en komen eerst uit, wanneer ze de maag passeeren.

Ik heb eieren van Ascaris drie maanden lang in water bewaard, nadat ze van te voren, door dikwijls herhaald wasschen en centrifugeeren, zooveel mogelijk van bacteriën en rottende bestanddeelen gereinigd waren. Men houdt daarbij ten slotte slechts houtvezels etc. over en het geheel gaat niet in rotting over. Neemt men deze voorzorg niet, dan ziet men weldra een enorme hoeveelheid bacteriën optreden, die groote zoögloën vormen; de daartusschen gelegen eieren vertoonen dan meestal geen spoor van ontwikkeling.

Onder de 8 buisjes met gewasschen faeces was er na 3 maanden één, dat eieren bevatte, die tot ontwikkeling gekomen waren en het eigenaardige is, dat sommige dier eieren uitgekomen waren en de wormen langzaam kronkelend vrij in het water rond zwommen.

Aanvankelijk (fig. 1) bezitten de eieren nog hun volledig ontwikkelde schaal; in den loop der ontwikkeling gaan de excrescenties meer en meer verloren, behalve aan de beide polen (fig. 2). In dit stadium is het embryo reeds geheel ontwikkeld; niet zelden ziet men, dat het in het ei levendige