is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1913, 01-01-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

29.5 Laatste emetiiie-injectie.

5 6 „ 69Vj K.G. 12 „ 71 K.G.

19 „ 72 K.G. Van af 2,6 werd de ontlasting iets minder gebonden, doch werd

slechts eenmaal daags geproduceerd. Amoeben werden niet gevonden. 266 Gewicht 71 K.G.

Van af 2.7 werd decoct. chin. comp. gegeven, met de bedoeling, de meer brij-achtige ontlasting normaal consistent te maken; dit gelukte na enkele dagen. 37 Gewicht 70ys K.G.

10 „ 707, K.G.

14 Hersteld ontslagen. Was 12.12 volkomen gezond.

11. v. E. Eur. fus. Eind April voor het eerst dysenterie, ontlasting

20 30 keer per dag met bloed en slijm en lichte temperatuurverhooging. In het hospitaal l-5-'13.

Op de cursuszaal 5.5.

5.5 28 maal dun met bloed en slijm.

6 19 „ id. id. E m e t i n e.

7 10 „ id. id.

8 8 „ gevormd, geen bloed, weinig slijm. Gewicht 48 K G.

9 2 „ id., geen bloed of slijm.

10 1 „ maal scybala.

Verder normale ontlasting.

15 S t o p e m e t i n e - i n j e c t i e.

26—28 Mei intercurrente tertiana.

29 5 Begin tweede emeti nek uur. Gewicht 50 K.G. Ontl. blijft normaal

56 » 51V» „

12 53

» »

19 » 54 „

3-7 » 54V' •

Ontlasting bij dieetverandering neiging tot brijachtige consistentie, 1—2 maal daags. Geen amoeben. Dec. chin. comp.

247 „ 55»/. „

7'8 „ 56 „

15 Hersteld ontslagen.

Was 12.12 volkomen gezond.

12. V. Eur. mil. I1/, jaar geleden eerste aanval op Batoe Djadjar