is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 3, 1861, 1861 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALGEMEEN REGISTER,

Bladz. Pinus Pumilio. Over de etherische olie dezer plant; door C. H. Micolasch 40. Piper Cubeba (Bijsoort); door J. H. Gr o ene wegen. 289. „ „ (Over) van den handel; door D. Pas. . 257. Piperinzuur (Over de omzetting van) bij smelting met kalihydraat 322. Platina. (De ware ontdekker van het) 63. Potasch. (Bereiding van zuivere bijtende); door Franz Schulze. . . . 60. Protoxydum azoti (Bereiding van) 385. Productie van oleum Petrae in N. Amerika. . . , 348. Pyrophosphas en phosphas ferricus citrico-ammoniacalis; door Jac. Polak, Geëxamineerd Apotheker te Amsterdam R. Radix althaeae. Over het verschil in kleur van het afkooksel van dezen wortel; door G. Selle. . , 191, „ filicis maris. (Over het werkzame beginsel van den); door C. P ave si 184. Rotatie-vermogen (Over het) der meest belangrijke aetherische oliën; door Luboldt 372. s. Saeeharas calcieus. Geneeskundig gebruik hiervan ; door Dr. J, Cleland 59 Salpeterzuur. Bepaling van dit zuur door maat-analytische methode; door Car 1 Dan iel Braun. 119. „ (Methode ter bepaling van); door Prof) Schulze Scheiding van arsenicum van antimonium 47.' Scheikundige analyse van het anacahuithout, door Dr." O. A. Zinrek 93^ ij en toxicologische beschouwing der morphine; door J. Lefort 295. „ onderzoeking van 01. cajaputi: door Dr” M. Smidt. \ 140. Solutio aluminosa benzoïnata volgens Bouehardat. 160 Spiritus hydrosulphuratus „ russieus 214 Staal. Onderzoekingen omtrent de zamenstelliug van hetzelve; door E. Premy . 205 . » (Zamenstelling van het); door E. Ere'my. '. ". 342! Stijlselpap geschikt voor de analysen door middel van getitreerde vochten ; door M o h r 30* Suecus liquiritiae. (Kunstmatige) ' ' 34,9

XI