is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 3, 1861, 1861 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALGEMEEN KEGISTEE.

Bladz. Vette vloeibare oliën (Over de onderzoeking van); door Dr. Hager 228. Vezels. (Onderscheiding van verschillende dierlijke en plantaardige) Visehlijm. Aanwending hiervan voor zwachtels bestemd tot veldverbaud; door A. Kayser 161. Vlugge olie (Over de) van Citrus Lumia; door S. de L uea. 80, Voorkomen (Over het) van kinazunr inde koffijboonen; door C. Zwenger en C. Biebert,. . . . 175. w. Werking (Over de) van stikstof-oxyde op watervrij zwavelzuur 66. „ van Schoenbein’s reagentia, ter erkenning van H02 op menschen-nrine enz.; door Dr. L. C. Levoir. (Vervolg op Jaargang 1860, pag. 161.) 97. Werkzame beginsel (Over het) van den radix filicis maris ; door C. Pav es i 184. Wijze om acetas plumbicus basicus van koper te bevrijden , als dit er in mogt zijn, door Gripekoven. 249. z. Zamenstelling van het staal enz.; door E. Erémy. 342. Zuivere (De) oliën zijn in zuiveren toestand kleurloos. 129. Zuivering van aether aceticus (Over de); door Engeihardt 186. Zure gisting (Over de); door Pasteur 382. Zwaveligzuur (Aantooning van geringe hoeveelheden gas vormig), door HugoSchiff. . . . 181. „ (Een nieuw reagens voor); door Prof. C. Boedeker 127. Zwavelzuur, (Destillatie van) 326. „ (Over de werking van stikstof-oxyde op watervrij) 66. „ (Verhouding van) tot gegloeide aluinaarde en tot gegloeide ijzeroxyde; door A. Mitscherlich 54.

XIII