is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 3, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lies 161 grein of 44,72 pCt.; het product was aan het vorige gelijk.

5. Potasch en ammoniak-aluin werden aan eene temperatuur van 232°C. blootgesteld. Beiden smolten schielijk en veranderden gemakkelijfc in eene zwammige massa; toen het gewigtsverlies van den eersten 44,166 en van den laatsten 44,58 pCt. bedroeg werden de schalen uit het zandbad genomen. Van het digtste gedeelte van den potasch-aluin werden 20 grein ter ontleding genomen; er werden bekomen 35,5 gr. Ba O, S03 = 12,24 gr. S 03; volkomen watervrije potaschaluin bevat 12,31 gr. S 03 en zal 35,7 gr. Ba O, S 03 geven. De gebrande ammoniak-aluin werd tot een fijn poeder gewreven; 20 grein daarvan gaven 37 gr. Ba O, S 03 —12,758 gr. S 03. Uit deze proeven volgt, dat het schoonste praeparaat door dadelijke blootstelling aan eene hooge temperatuur verkregen wordt. Daar de potasch-aluin 45,53 pCt. en de ammoniakaluin 47,69 pCt. water bevat, zoo kan men op die wijze uit beide aluinsoorten aluinen ustum bereiden, dat men een van beide de aluinsoorten zoo lang aan eene temperatuur van 232°C. blootstelt, dat het gewigtsverlies 44 tot 45 pCt. bedraagt. Het geheele product wordt dan tot poeder gewreven en in gesloten flesschen bewaard; het bevat dan nog tusschen 1 en 5 pCt. van zijn gewigt aan water. Zoodanig bereid alumen ustum is een blinkend wit, niet zwaar poeder , dat volkomen oplosbaar is in water eo wel zeer langzaam in koud, maar schielijk in 6 deelen heet water, {Schweiz. Zeitsch. f. Pharm. en Heller’s Pharmaceut. Gentralhalle 29 Nov. 1860). Geneeskundig gebruik van den saccharas calcicus door Dr. J. Cl eland. De schrijver stelt voor om den saccharas calcicus sesqui-

59