is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 3, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedeelte der buis, bezat een daaraan geblazen bol, die in een buisje eindigde, dat met kaoutcboue-opening en knijpkraan gesloten was. De bol van 30—40 C C inbond werd met eene verzadigde oplossing van bicarbonas natricus ge* vuld en even als bij bet begin der verhitting eenige C C in de kolf geblazen. De knijp-kraan werd nu weder gesloten en nadat al bet azotum ontweken was en de vloeistof de bruingele kleur des ijzercblorids aangenomen bad, nog eenige CC meerder Na O, 2 C02 bijgelaten. Nadat de toestel bekoeld en de atmospheer inde kolf niet meer op iodstijfselpapier reageerde, werd bet iodetum amyli bijgevoegd en matig op een waterbad verwarmd en na toevoeging van I—21—2 CC stijfsel-oplossing bet iodium met hyposulphis natricus weggenomen. Er werden 0,2 grm. KO, N05 = 62,25 CC hyposulpbis natricus gebruikt. In deze verbruikte 0,2 grm. KO, N05 waren alzoo vervat 62,25 X 0,001722 = 0,1072 grm.NNa.Oa. Volgens de berekening moest dit 0,1067 zijn. Bij eene tweede proef werd op dezelfde hoeveelheid salpeter 61,5 CC verbruikt, die een gehalte van 0,1059 grm. NOs aantoonen. Neemt men uit beide proeven het gemiddeld getal, zoo bekomt men 0,1065, een getal dat bijna volkomen overeenstemt met 0,1067. Inde volgende tabel beeft men een overzigt van het resultaat van vijf proeven: Q SJj o orn Êf De hoeveelheid salpe- Het gehalte van den '3% ft So'i terzuur, vervat inde Ko, N03 in pro'S ® O g£ ° afgewogen hoeveelheid eenten uitgedrukt. ö Jm O* K°. N05- Bij 100° gedr. Berekend. Gevonden. Berekend. Gevonden. Grm. 0,2 61,50 0,1067 0,1059 53,36 52,95 0,2 62,00 0,1067 0,1068 5336 53,40 0,2 62,10 0,1067 0,1069 53,36 53,45 0,2 62,20 0,1067 0,1071 53.36 53,55 0,2 62,25 0,1067 0,1072 53,36 53,60 Gemiddeld. 0,1068 Gemiddeld. 53,39

123