is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 3, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De schrijver heeft eenige onderzoekingen omtrent dit geneesmiddel in ’t werk gesteld en eene bijzondere zelfstandigheid verkregen, waaraan welligt de geneeskrachtige werking van den wortel kan worden toegeschreven en die hij voorstelt den naam van aspidine te geven. Ter bereiding dezer stof neemt men een kilo radix filicis maris recenter siccat. et pulverisat, vermengt deze met 2 kilo alcohol van 36°, tot men er een weeken brij van verkrijgt, die men ineen deplaceer-toestel brengt. Na 24 uren contact laat men het vocht afioopen, waarna men andermaal in twee keeren, iedere keer na eene tusschenruimte van 18 uren, 4 kilo alcohol opgiet. "Wanneer al de alcohol afgeloopen is, giet men er 1 kilo water op, dit laat men na verloop van 24 uren afioopen en giet andermaal 1 kilo water op. De waterige en alcoholische vochten worden afzonderlijk gefiltreerd, daarna vereenigd en er door destillatie de alcohol afgehaald. Bij het nog kokende overschot worden 75 gram gebluschte kalk gevoegd; men laat onder gedurig omroeren eenige minuten koken en stelt alles 24 uren in rust. Nu wordt alles op een filtrum gebragt, met koud water afgewasschen, op de stoof gedroogd en tot poeder gebragt. Dit wordt ineen gesloten kolf met alcohol van 36° uitgekookt en het alcoholische vocht met afgewasschen dierlijke kool behandeld, gefiltreerd, de alcohol afgedestilleerd, het overblijvende op eene zachte warmte tot siroopdikte uitgedampt en ineen gesloten vat bewaard. De aspidine bezit een oleo-resineus aanzien, is geelaehtig Van kleur, scherp, bitter, walgelijk, lang aanhoudend van smaak en onoplosbaar in water, ammonia, potasch en soda; verdund salpeterzuur, zoutzuur en azijnzuur zijn zonder werking er op. Sterk zwavelzuur lost ze op en kleurt ze donker rood. Zij lost bij de koude op in alcohol van 36° en in ether; eenige droppels dezer oplossingen in water gegoten, maken het melkachtig en bij rust zondert zij er zich uit af in half vloeibare harsachtige droppeltjes, die zich op de oppervlakte verzamelen. Door sterk azijnzuur behandeld, gefiltreerd en een over-

185