is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 3, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

arsenicosum (Arsenjodür). Ineen porseleinen mortier worden 305 deelen iödium met 400 deelen kwik en 150 deelen metallisch arsenicum, (cobaltum) onder toevoeging van een weinig alcohol zoo lang tezamen gewreven, tot dat het mengsel droog is geworden, ’t welk dan onder verder wrijven in 10,000 deelen water verdeeld wordt. Hierbij wordt aeidum hydriodicum gevoegd, dat verkregen is door 130 deelen iodium in water te verdoelen en met zwavelwaterstof te behandelen, waarna het mengsel ineen kolf gebragt, eenige malen opgekookt en dan zoo veel gedestilleerd water bijgevoegd wordt, tot dat de oplossing 100,000 deelen bedraagt. Soubeiran heeft er een rationeel voorschrift van gegeven. Hij laat iodidum arsenicosum en iodetum hydrargyricum van ieder 1 deel in 98 deelen gedestilleerd water oplossen en filtreren. Deze vloeistof is de zoogenoemde Donavan’sche oplossing, welke in Hager’s Manuale pharmaceuticum, onder den naam van Liquor Arsenii jodati cnm Hydrargyro , sive, Solutio Donavani is opgenomen. Dit praeparaat wordt, zoo als wij uit de pharmaeeutische en medische literatuur van het buitenland zien, ook in droogen staat, waarin het echter weinig bestendig of houdbaar schijnt te zijn, gebruikt of liever in voorraad gehouden. Voor zoodanig een geval moeten gelijke deelen iodetum hydrargyricum en iodidum arsenicosum innig door wrijven ineen porseleinen mortier vermengd worden. Het iodidum arsenicosum bereidt men door vermenging van 3 deelen metallisch arsenicum met 16 deelen iodium en voorzigtige verwarming van het mengsel ineen glazen kolfje of reageerbuis tot dat het gesmolten is. De bekoelde massa bevrijdt men, nadat het. glas verbroken is van gesublimeerd iodium en glasscherven. Er zijn tot bereiding van dit praeparaat nog andere voorschriften gegeven, welke zeer afwijken van de oorspronkelijke zamenstdling van het Donavan’sche praeparaat. Zoo laat b. v. Danderer 790 iödium, 470 arsenicum én 101 kwik, onder toevoeging van alcohol, zamenwrijven.

250