is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 3, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pyrogallicum werkt. Een strook filtreerpapier, bevochtigd met eene geconcentreerde oplossing van acidum pyrogallicum, wordt onmiddellijk violet gekleurd in geozoniseerde lucht. Na eenigen tijd daarin verbleven te zijn , verdwijnt de kleur en het papier is sterk zuur geworden. Een stroom geozoniseerde lucht kleurt eene oplossing van acidum pyrogallicum geel, vervolgens bruin; zij wordt vervolgens ontkleurd en wordt sterk zuur. Indien men den stroom geozoniseerde lucht laat blijven, houdt het vocht op lakmoespapier rood te kleuren , en net ozon wordt vernietigd. Dezelfde verschijnselen worden voortgebragt met droog acidum pyrogallicum. De actieve positieve zuurstof oefent niet, zoo als die van het acpia oxygenata, werking uit op acidum pyrogallicum , dat alleen in het aqua oxygenata oplost, zonder verandering te ondergaan. Gewone zuurstof, die niet op droog acidum pyrogallicum werkt, ontleedt het als het vochtig of opgelost is. Schoen bei n gelooft, dat in deze oxydatie het acidum pyrogallicum zich meester maakt van de negatieve zuurstof, dat de positieve zuurstof vrij wordt en met het water aqua oxygenata vormt. Het is inderdaad mogelijk de vorming van aqua oxygenata aan te toonen door middel eener oplossing van indigo en sulphas ferrosus , welke ontleedt wordt. De bruine oplossing van acidum pyrogallicum verliest hare oxyderende werking op de indigo als men ze schudt met platina-spons of met peroxydnm plumbi, die , zoo als bekend is, het aqua oxygenata ontleden, De oxydatie van acidum pyrogallicum geschiedt veel sneller bij aanwezigheid van alcaliën. Het is gemakkelijk door middel van platina-spons, peroxydnm plumbi en manganesii, permanganas kalicus, acidum chromicum , hypochloris natricus , ferrates alcalini, manganates alcalini enz. aan te toonen, dat dit vocht aqua oxygenata bevat. Deze verschillende reactiën worden vergezeld door eene ontwikkeling van gewone zuurstof. 4. Wanneer men witte indigo in waterige en alcalische oplossing met gewone lucht schudt, bekomt men een vocht,

381