is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 7, 1870-1871, no 28, 06-11-1870

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tmm?- Ineen der steden van Zuid-Holland wordt ten spoedigste een R. C. APOTHEKERSBEDIENDE gevraagd. Adres, met franco brieven. Letter 8., bij den Boekhandelaar A. M. VAN DIJK te Delft. eene Apotheek te Leiden verlangt men wrss®‘ tegen Januari een LEERLING of HULPAPOTHEKER, tegen ruim salaris. Brieven franco, onder het motto APOTHEEK, bij den Boekhandelaar B. BLANKENBERG, te Leiden. j&pSjy*- Een geëxamineerd Apotheker met voldoende informatiën voorzien, wenscht bij eene Weduwe of bejaard Patroon in betrekking te treden als PROVISOR. Adres franco, Letter G., bij de Boekverkoopers M. WIJT & ZONEN, te Rotterdam. APO THE E K Uit de hand TE KOOP een zeer beklante APOTHEEK, op eender beste standen te Leeuwarden. Adres, onder Letter A., met gefrankeerde Brieven bij EDELMAN & AKKERINGA, Boekhandel, Leeuwarden. Bij den Uitgever D. B. CENTEN is ter perse; Algemeen e en bijzondere RECEPTEERKUNST. Ars formulas medicas praescribendi et praeparandi. Ten dienste van Artsen en Apothekers DOOK R. J. OPWIJRDA. De gerenommeerde etiq. met gedrukten naam der GENEESMIDDELEN zijn in eene uitgebreide sorteering, elke naam in 6 verschillende grootten, verkrijgbaar hij J. C. AALDERS, Singel bij het Koningsplein X n°. 9, te Amsterdam. Tevens uitmuntende VERNIS, welke ook dein GOUD GEDRUKTE etiq, volkomen conserveert. Kartonnen Doozen, Signatures, Doctors- en Apothekers-Rekeningen, Visitezakboekjes en Visitelijsten, ook met klinisch overzicht, Zak-Apotheken, Microscopen, zeer portatieve Inductie-Toesteljen, Bad-, Wand- en Zak-ïhermometers, Oog-, Keel-,Oor- en Uterus-Specula. Onderhuids Injectie-Spuitjes, Vaccinatie-Doosjes, Bistouri’s, Forceps, Pincetten, Arterietangen, Trepans, complete en ledige Troussen, Breukbanden, Pessoirs, Lavement- en alle andere spuiten, Ceintures, Suspensoirs, Elastieke Kousen, Luchtkussens, Urinalen en alle verdere behoeften voor de Geneeskunst. ATTENTIE! Bladzilver in pakjes van 150 blaadjes 55 Cts. Goudpapier per boek 65 Cts., gewoon formaat. Zilverpapier » » f 1,50, groot formaat! Gesneden poederpapier per riem 8700 stuks, f 4. Gesneden receptenpapier, zwaar, per riem ƒ 6.— circa 5800 stuks. Katoenpapier f 7,50 per riem in 60 Dessins gesneden, f 8,10. » Bij bestellingen op gesneden Poederpapier gelieve men een model van het verlangde formaat in te zenden.” Amsterdam, OUDKERK POOL & Co. Spuistraat bij de Wijde Steeg, F. 27.

N. GRESSLER, Mineralwasser- und Champagnerapparaten. M?abt'ich sm Malle n/«S Saaie. Pneumatische Apparate neuer Construction patentirt dem Apotheker E. GRESSLER unter d. 21 September 1869 Rth. 160 bis 480; Selbstentwickelungs-apparate Rth. 120 bis 4oo; – kleinere Rth. 60 bis 110; Pumpenapparate ! jeden Princips Rth. 285 bis 1200, auch mit Dampfmaschine; Trinkhalleneinrichtungen vollstandige und einzelne Theile als: portative Ballons, Tafelburetten, ebenso messingene, neusilberne und versilberte Tafelaufsatze (Ausschanksaulen Rth. 7 bis 18, Ausschankhahne für Wasser 2| bis 3J Rth. für Vasen 4£ bis 6 Rth.,) Mineralwasser- und Champagner-verkorkungsmaschinen Rth. 24, 50, so; Syphonfüllapparate Rth. 10 a 84, Fahrbare Schankstadten (Sodawasserwagen) Rth. 70, 80, 110, 140, 190; Verzinten weichen Eisendraht, Gummi und Zinrohrverdrahtungsmaschinen, Pumpen, und jeden irgend erforderliche Bedarf für Mineralwasseranstalten; ferner: sehr praktische RoheiSmaSChinen Rth. 60 bis 800, für Apotheken, Mineralwasserfabriken, Eestaurationen und zum Hausbedarf; Eiscrêmapparate Rth. s bis 25; Schnellessiggeneratoren neuern verbesserte Eth. 80 bis 300; Petroleum-Kochapparate und Spaarheerde für Laboratorien, u. s. w. u. s. w. werden hiermit empfohlen. HlustrirtePreiscourante franco. Die von dem Apotheker E. GRESSLER herausgegebenen Bücher; I. Practisches Handbuch der Mineralwasserfabrikation 1 Th. 10 sgr.; 11. Anleitung U. Recepte zu Anfertigung aller moussirenden Luxusgetranken und Angaben derßezugsquellen der Bedürfnisse dazu. 5 Rth. 20 Sgr.; in. Angaben und Vorschriften zu kiarem und klarhelbarem Champagner; empfangen Apparat-Kaufer gratis. •Suffe q/ö Saafe. N. GRESSLER. BALiNSEN, BASCULES, BOVEN WEGERS enz., worden mij uit eender voornaamste fabrieken uit ons land geleverd en zijn tegen fabrieksprijzen bij mij verkrijgbaar; eveneens GRAMGEWIGTEN in gepoleerde en niet gepoleerde magahoniehout Etui’s; bij elk stel door mij afgeleverd wordt gratis een reductie-lijst bijgevoegd. J. C. Th. MARRIS. Arnhem, Boekhorstenstraat, G. 401. Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.