is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 4, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slechts half zoo wijd is als de gebogen buizen. Inde phosphorus bevattende flesch wordt geozoniseerde zuurstof gevormd , deze wordt door middel van den blaasbalg door de sodaloog en het zwavelzuur inde flesschen met levertraan gedreven. De sodaloog neemt de mogelijk medegevoerde deelen phosphorigzuur en het zwavelzuur de vochtigheid van den gasstroom op. De stroom geozoniseerde lucht wordt zoo lang door de levertraan gevoerd , tot dat een droppel traan uit de laatste flesch een met water bevochtigd bhiauw lakmoespapier in eeuige minuten ontkleurd. De levertraan wordt dan met elkander vermengd en dadelijk in kleinere flesschen gedaan. De smaak van zoodanig behandelde levertraan is ranzig en scherp. De dosis is circa half zoo groot als van gewone levertraan. Zij mag geen phosphorigzuur bevatten. Stiften voor het teekenen van de wasch. 8 deelen aluinaarde, bereid door praecipitatie van eene oplossing van aluin door ammoniak , worden gedroogd en innig vermengd met 2 deelen bruinsteen , die tot een onvoelbaar fijn poeder is verdeeld. Verder worden 3 deelen uitras argenticus opgelost in 6 deelen gedestilleerd water. Deze oplossing wordt met het mengsel van alumina en bruinsteen vermengd en gekneed en van de verkregen massa stiften gevormd, die men laat droogen en alsdan gebruikt kunnen worden tot het teekenen van linnengoed enz. Zij kunnen ook in hout geva,t worden even als potloden , of in papier gewikkeld , gebruikt worden. (Poiyt. Centralbl. en Archiv. der Phannacie, Band CLYIII, H. 2, S. 249.) Over het Haschis, door Dr. Guyou. In Buehner’s neues .Repertorium Bd. 10, 11. 8 en 9 (Overgenomen uit de Gazede Med. de Paris.), komt een artikel voor|pmtrent het Haschis en het gebruik van deze stof door

20