is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 4, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moet de berekening van het suikergehalte geschieden vol, .... . 4,401 (D 4- 0,025 D (15° t0). gens de vergelijking p = – S

Wanneer bij het qualitative onderzoek de glycerine met eene oplossing van stijfselsuiker blijkt vervalscht te zijn, zoo worden ter bepaling van het gehalte stijfselsuiker 25 C C der glycerine afgemeten, met een gelijk volumen water verdund en dan , ten einde eene constante draaijing van het polarisatie-vlak te bekomen, gedurende eene minuut ineen met eene glasplaat bedekt vat gekookt en na bekoeling de draaijing van het polarisatievlak D bepaald. Wanneer nu andermaal de digtheid S van het mengsel van water en glycerine bekend is, zoo volgt daaruit het gehalte van het onderzochte produkt aan watervrije stijfselsuiker (Ci 2 H,2 0,2) uit de vergelijking p1 = 3,B^ii3 De temperatuur der vloeistof oefent geen bijzonderen invloed uit op het te bekomen resultaat, maar was de glycerine gekleurd geweest, zoo moet men ze door 0,1 volumen loodazijn ontkleuren en het gemiddeld afgelezen D om 0,1 van zijn numerieke waarde vergroot worden. Wat eindelijk de laatste vraag betreft, zoo is zij niet met voldoende zekerheid op te lossen. De moeijelijkheid ligt voornamelijk in gebrek aan kennis van welke concentratie de toegevoegde suikeroplossing, alsmede die der glycerine zelve was. De bepaling van de hoeveelheid der bijgevoegde suikeroplossing is evenwel gelukkig van weinig belang, zoodra dein deze laatste aanwezige hoeveelheid suiker bekend is. (,Journal für Prakt. Chemie. Bd. 81, //. 3 , S. 169.) lodiurn met koffij-aftreksels. Apotheker Hu tet raadt het gebruik aan van koffij-aftreksel waarin eene zekere hoeveelheid iodium is opgelost, als uitmuntend middel, om den smaak van dit laatste te mar-

95