is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 4, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITTREKSELS UIT BINNEN- EN BUITBNLANDSCHE TIJDSCHRIFTEN. Chemie, pharniacic, phapmacoguosie.

Aantooning van zwavelkoolstof in lichtgas; medegedeeld door Jesse. Daar vele steenkolen zwavel bevatten, zoo gaat deze bij de bereiding van het lichtgas daar mede in over. Deze verontreiniging werkt zeer nadeelig, daar zich bij de verbranding zwaveligzuur vormt, bijzonder nadeelig voor zalen en kamers, waarin zich schilderstukken bevinden of waar kostbare schilderwerken bewaard worden; b. v. in verkoopingslokalen , museums enz. Wegens de bleekende eigenschap die het zwaveligzuur bezit , kan hier eene aanmerkelijke schade aangerigt worden. Vroeger meende men, dat de zwavel slechts als zwavelwaterstof of als zwavelammonium in het lichtgas vervat was en deze verbindingen kan men bij de nu gebruikelijke reinigingsmethoden , wanneer men overigens slechts zorgvuldig te werk gaat, geheel verwijderen. Men zag daarom een lichtgas, zoodra het bij het heenleiden door eene lood-oplossing, deze niet zwart kleurde, voor geheel vrij van zwavel aan. De ondervinding heeft echter het tegendeel bewezen. Lichtgas , dat de aangegevene proef goed doorstond, leverde bij verbranding toch zwaveligzuur en zoo ontstonden dan menigmaal klagten over veroorzaakte schade, terwijl de gas-fabrieken inden waan waren, dat zij een volkomen zuiver gas geleverd hadden. De oorzaak dezer tegenstrijdigheid is echter gemakkelijk te vinden. De omstandigheden waaronder de zwavel eene vlugtige verbinding met de kool-