is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 4, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gewoonlijk slijt, gedurende deze azijnvormende werkzaamheid , de plant langzamerhand af, verbrandt zelve in zekeren zin, voornamelijk onder den invloed van eene parasitische ontwikkeling van den Mycoderma aceti.

Deze proef bewijst, dat de zieke plant hetzelfde doet als de gezonde, maar met minder énergie. Er zijn zelfs zekere omstandigheden van voedsel, welke weinig geschikt zijn voor de ontwikkeling van wijnbloem, waarin zij aanleiding geeft tot het ontstaan van zeer merkbare hoeveelheden aldehyde. Ik ben nu genaderd tot de methode van azijnvorming door middel van beukenspaanders. Al de schrijvers komen overeen omtrent de theoretische uitlegging van deze wijze van bereiding. De spaanders , zegt men, werken als poreuse ligchamen, op de wijze als het platinazwart. De meening is geheel verkeerd. Ik zal bewijzen, dat de spaanders vol» strekt geene werking door zich zelven bezitten en dat zij slechts dienen tot dragers van de ontwikkeling vaneen der mycodermen, voornamelijk van de Mycoderma aceti. Wanneer men namelijk op de spaanders of langs een touw verdunde alcohol laat loopen, zoo bevatten de droppels, die van het uiteinde van het touw afvallen, niet de minste hoeveelheid azijnzuur. Maar herhalen wij deze proef door van den aanvang af het touw ineen vocht te dompelen, op welks oppervlakte zich een mycodermatisch vliesje bevindt, dat voor een gedeelte op het touw blijft zitten, als men dit uit het vocht neemt, dan wordt de alcohol, die men langzaam langs het touw onder aanraking der lucht laat afloopen, met azijnzuur voorzien. Indien de Mycodermen slechts de eigenschap bezaten de bewerkers der verbranding van den alcohol en het azijnzuur te zijn, zou hunne rol wel waardig zijn, om er de aandacht op te vestigen. Maar ik heb waargenomen, dat deze eigenschap eene algemeene werking is, die een nieuw veld van studie voor de physiologie en organische chemie opent. Inderdaad kunnen de Mycodermen de verbrandingswerking van de zuurstof der lucht op een menigte bewerktuigde stoffen

137