is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 4, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eiwit bevat, eene sterke troebeling. Deze laatste verdwijnt bij toevoeging van veel eiwit, verder, maar aanmerkelijk gemakkelijker, bij toevoeging van keukenzout, sal ammoniak, salpeter; ook bij toevoeging van chloras kalicus, maar het gemakkelijkst door iodetum kalieum. Q-een der genoemde zouten lost het kwikalbuminaat reeds inde koude zoo gemakkelijk en volkomen en in zoo rijkelijke hoeveelheid op, als het iodetum kalieum. Mogt het kwik zich met de modificatie eener eiwitstof in het weefsel hebben vastgezet, zoo kan , waar het chlornatrium met zijn affiniteit tot het albuminaat niet meer toereikend is, het iodetum kalieum nog oplossend werken. Hoe groot de oplossende kracht van het iodetum kalieum voor gestold hoendereiwit is, kan men zich door eene eenvoudige proef gemakkelijk overtuigen, 11, Chemische theorie van de werking der zwavelbronnen tegen de hydrargyrose. Volgens Dr. Lambrois vormen de zwavelwateren oplosbare zwavelbindingen met het kwikalbuminaat en bevorderen daardoor de uitscheiding van het kwik. Intusschen behoort zulk eene specifieke beteekenis nog niet tot de onbetwistbare. Is niet reeds de omstandigheid voldoende, dat de zwavel wateren eene sterkere volbrenging der stofwisseling, een krachtiger klimmen van alle secretien te voorschijn roepen, als het eenvoudige waterbad ? Het moet nog door proeven bewezen worden, dat de zwavelwaterstof als zoodanig in het bloed geraakt en met het kwikalbuminaat in verbinding treedt. Waarschijnlijk bepaalt zich de direkte chemische inwerking op de door de huid uitgescheiden kwikverbindingen, waardoor zij in zwavelkwik veranderd worden. 12. Eristallijne urienbollen in mercuriaal-urine. Men vindt in ammoniakbevattende mercuriaal-urine tusschen kristallen van phosphas magnesico-ammonicus. uras ammonieus en andere urienzure zouten, hoekig gekristalliseerde, zelden niervormige ligchamen, meestal sterk gekleurde en zeer in ’t oog loopende bolletjes van yBOO tot yso'" en grooter en dat afzonderlijk of opeengehoopt, concentrisch laagsgewijs of dubbel

159