is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 4, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over de werking van het chlorium op acidura aceticum anhydrum; door H. Gal.

De ontdekking der chlorium-derivaten van! het kristalliseerbaar azijnzuur en de werking der potasch op deze verbindingen deden den schrijver onderzoeken, hoedanig het acidum aceticum anhydrum zich met chlorium verhouden zou. Met het doel dit vraagstuk op te lossen, deed hij gedurende eenige uren een stroom volkomen gedroogd chlorium gaan in anhydrisch azijnzuur, dat op een waterbad bij 100° verwarmd was. Er destilleerde een vloeibaar gedeelte en er bleef inde kroes eene kristallijne massa terug. Deze kristallen smelten bij 45° en koken bij 185°. De analyse leverde de formule C4 H3 Cl. Door het inden ontvanger overgekomen vocht op een waterbad te verhitten , destilleerden omtrent drie vierde gedeelte bij 55° over. De rest kookt niet dan bij 137° en is niet dan onveranderd azijnzuur. Het verzamelde gedeelte vertoonde ai de eigenschappen van chloretum acetylicum. Uit deze proef kan men besluiten, dan het acidum acetieum anhydrum zich, onder den invloed van chlorium en bij de temperatuur van 100° , splitst in acidum monochlor-aceticum en chloretum acetylicum, De reactie kan men voorstellen door de volgende vergelijking ; C 8 H0 Oc + 2CI =C4 H3 Cl 04 + C4 Hs Cl Os. (Comptes rendus 1862, no. 9, p. 570.) Produktie van Amerikaansche minerale olie. De journalen van Philadelphia vermelden, dat de minerale olie van Pensylvanie reeds een belangrijk industrie- en handelsartikel der Yereenigde Staten is geworden. Het is

223