is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 4, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoeking gevraagd wordt, is de moederloog, welke terug blijft nadat zoo veel mogelijk het zuur is uitgekristalliseerd. G-emeenlijk is dit eene donker bruine vloeistof, welke behalve ijzer-, alumina- en magnesiazouten, voornamelijk zwavelzuur en wijnsteenzuur bevat.

Ten einde nu hierin het wijnsteenzuur zoo naauwkeurig mogelijk te bepalen, voegt men in eene afgewogen hoeveelheid der vloeistof, onder verwarming , zoo lang potaschloog of eene oplossing van zuivere potasch , tot dat al de zuren volkomen verzadigd zijn; wanneer hierbij praecipitaten van metaaloxyden inde vloeistof ontstaan zijn, worden deze door filtratie afgezonderd en met heet water afgewasschen. Na volkomen bekoeling wordt de neutrale of zwak alcalische vloeistof zoo lang met citroenzuur vermengd, tot dat bij toevoeging van de oplossing van citroenzuur geen praecipitaat van wijnsteen meer ontstaat. Hierop filtreert men de bovenstaande vloeistof dooreen bij 100° gedroogd en gewogen filtrum, brengt er vervolgens het wijnsteen-praecipitaat op en wascht dit met alcohol uit. Het filtrum met het praecipitaat wordt bij 100° gedroogd en gewogen. Het verschil tusschen dit laatst verkregen gewigt en dat van het filtrum levert het werkelijk gewigt vau den droogen wijnsteen en dit laatste staat tot het absolute gewigt van het inde afgewogen proef voorhanden geweest zijnde watervrije wijnsteenzuur als 100 : 70. In plaats van het wijnsteen-praecipitaat te droogen en te wegen, kan even goed zijn gehalte aan wijnsteenzuur door veronzijdiging met getritreerde sodaloog bepaald worden. 2. Voor de scheiding van het wijnsteenzuur van citroenzuur moeten vooraf uit het vloeibare mengsel al die zelfstandigheden verwijderd worden, welke door potasch of kalk onoplosbaar kunnen gepraecipiteerd worden. Daarna brengt men zonder aanwending van warmte zoo lang potassa liquida of zuivere potaschoplossing bij eene afgewogene hoeveelheid der vloeistof, als nog een praecipitaat van wijnsteen ontstaat. Tevens zal er een weinig citras kalicus gevormd worden , welke inde oplossing blijft. Het wijnsteen-praecipitaat,

245