is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 4, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den phosphorus in vergiffcigingsgovallen door deze zelfstandigheid oplevert, uithoofde van de gemakkelijkheid waarmede zij de zuurstof absorbeert en zelfs alsdan met de gewone produkten van het organismus tracht te vereenigen.

Indien de phosphorus in misdadige handen het arsenik heeft vervangen, zoo heeft deze niet even als het arsenik de eigenschap om langen tijd toegankelijk te blijven voor de nasporingen der wetenschap, zelfs nadat het langen tijd iin de organen verbleven is, maar gaat spoedig over inden staat van acidum phosphorosum en het is, om dat dit zuur niet inde dierlijke huishouding bestaat, datDussard reeds in 1857 aangegeven had, dat men van deze omstandigheid partij moest trekken om de aanwezigheid van den phosphorus inde organen, welke aan de toxicologische nasporingen onderworpen waren te constateren, door gebruik te maken van de welbekende eigenschap van den phosphorus en al de zuurstofverbindingen van dit metalloid, welke eene lagere oxydatietrap dan het acidum phosphoricum bezitten, om inden toestel van Marsh hydrogenium phosphoratum te geven, welks vlam dooreen stuk porselein onderbroken een smaragd groene weêrschijn geeft. Maar dit acidum phosphorosum moet de tijd niet gehad hebben in acidum phosphoricum te veranderen, want alsdan zou de reactie geene plaats hebben en men geen hydrogenium phosphoratum bekomen. Het verschijnsel is van eene bijzondere gevoeligheid en de hoeveelheid phosphorus vervat in één luciferskop is voldoende om aan de hydrogeniumvlam de smaragdgroene kleuring gedurende een uur lang mede te deelen. Dus sar d had slechts met acidum phosphorosum of vrije phosphorus, of eenvoudig inden toestand van deeg, zoo als dit op de lucifers aanwezig is gewerkt, maar hij had geene proeven genomen op de zamengestelde organische produkten en onder de voorwaarden waarin zich in het algemeen de stoffen, welke aan de onderzoekingen der toxicologen onderworpen worden, bevonden. Blondlot nu heeft de proeven van Dus sar d herhaald en ze aangevuld door het opgenoemde onvolledige te verbeteren.

332