is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 4, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

suiker en het sap van de banaanvrucht. In Turkije wordt

het in pillenvorm gebruikt en de opiumkaauwers vermijden na het genot het drinken van water, daar hierdoor soms hevige koliek ontstaat. Om den smaak te verbeteren voegt men suiker en vruchtgelei toe, waardoor het aan bedwelmend vermogen zou verliezen. Het wordt in dien toestand inden vorm vaneen electuarium gebruikt of gedroogd tot kleine plaatjes gevormd , waarin de woorden Mash Allah (gave Gods , werk Gods) zijn ingedrukt. Wanneer de gift van 2—3 niet meer voldoende is om den verlangde graad van bezieling te verwekken, zoo voegt men bijtende sublimaat tot eene hoeveelheid van 10 grein daags toe. In Singapore treft men vertegenwoordigers aan van bijna ieder Oostersch volk, dat zich aan het opiumgenot overgeeft, op de wijze, zooals in hun land gebruikelijk is. Zoo geeft de pas van het vaste land aangekomen Hindoe de voorkeur er aan, om het opium in pillenvorm te gebruiken, terwijl de Chinees het met groot genot rookt, door den rook niet alleen inden mond maar ook inde longen te zuigen, waar zij wordt terug gehouden en gedeeltelijk door de oppervlakte der longen geresorbeerd wordt, terwijl de rest niet alleen door neus en mond, maar ook soms zelfs door de ooren en oogen uitgedreven wordt. Het ligchaam gewendt zioh langzamerhand aan het voortdurend gebruik des opiums; er ontstaat een punt waarop verbazende doses opium verdragen worden en Christison vermeldt in zijne tosikologie gevallen, waar langzamerhand bijna ongeloofelijke hoeveelheden verdragen worden. Hij gewaagt vaneen persoon van 42 jaren, die aan longtering bezweek en inde laatste 10 jaren dagelijks ten naastenbij 1 dragma opium in substantie, en eene andere SSjarige dame van eene goede gezondheid, die van tijd tot tijd dagelijks 3 oneen laudanum gebruikte. (Men moet hier echter opmerken , dat de tinctura opü der Engelsche pharmacopoea, veel zwakker is , dan die der Duitsche (en ook Nederlandsche) pharmacopoea, namelijk inde verhouding van 3 opium op 40 alcohol). Eene oude vrouw welke inden ouderdom van

345