is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 4, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan zetmeel: Tarwe 60—75 pCt.; rogge 55—65 pCt.; gerst 55—65 pCt.; haver 50—65 pCt.; maïs 60—75 pCt.; rijst 80—85 pCt.

Aan dextrin en suiker tezamen : tarwe 6—8,5 pCt.; rogge 9—12 pCt.; gerst 9—ll pCt.; haver B—lOpCt.; maïs 3—6pCt. Aan vet-, tarwe 1,25—2,5 pCt.; rogge 1,5—2,5 pCt., gerst 2—3 pCt.; haver 4—6 pCt.; maïs 6—9 pCt. Aan stikstofverbindingen (met gemiddeld 16 pCt. stikstof): tarwe 16—20 p€t.; rogge 12—14 pCt.; gerst 12—16 pCt.; haver 13—17 pCt.; maïs 11—12 pCt. Aan aschbestanddeelen: tarwe 2—3 pCt.; rogge 2—3 pCt.; gerst 2,5-3,5 pCt.; haver 2,5—3,5 pCt.; maïs I—2 pCt. In luchtdroogen staat bevat de graankorrel 11—15 pCt. vochtigheid. Zoo als men ziet kunnen de bestanddeelen van de graankorrel, die nu eens meer, dan eens minder in meel vertegenwoordigd zijn, uiteen quantitatif opzigt niet als onderscheidingskenmerk der meelsoorten en meelverscheidenheden aangenomen worden. De aschbestanddeelen kunnen daarentegen , zoo als duidelijk is , in meel hoogstens slechts half zoo veel bedragen dan inden zaadkorrel. Kleefstof {Gluten). De kleefstof, eveneens de som der stikstofverbindingen van het meel, is dat gedeelte, welker hoedanigheid de deugdzaamheid van het meel bepaalt. De kleefstof wordt op die wijze afgezonderd, dat men het meel met een weinig water tot een week deeg brengt en dit, onder begieten met water uit eene spuitflesch, «oolang tusschen de vingers knedend uitwascht, tot dat het afioopende water helder is. De tusschen de vingers terugblijvende massa maakt de kleefstof uit, welke uit gliadin (plantenlijm oplosbaar in alcohol) en plantenfibrin bestaat en eene geringe hoeveelheid vet, eiwit, caseïn en zouten bevat. Als men het gewigt er van bepalen wil, moet deze kleefstof in dunne plaatjes gedrukt en op een waterbad bij 100° C. gedroogd worden. Deze wijze van afscheiding der kleefstof gelukt alleen bij tarwemeel, dewijl de kleefstof van andere graansoorten met water weggespoeld wordt. Bene andere methode is de

354