is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oorspronkelijke Mededeelingcn.

Qver den oorsprong van zekere 0.-Indische vruchtjes, welke als volksmiddel tegen borstaandoeningen gebruikt worden; door P. J. Haax ma n. De heer P. Brouwer Ez. vestigde op de vergadering 'au Pebruarij van het Eott. Depart. der Maatsch. ter bevordering der Pharmacie de aandagt der vergadering op zekere vruchtjes , welke hier ter stede en elders als huismiddel worden aangewend tegen verschillende borstaandoeningen en zelfs geroemd worden als heilzaam tegen bloedspuwing. ZEd. vond aanleiding om een onderzoek in stellen omtrent den oorsprong dezer vruchten, dooreen Verzoek vaneen geacht ingezetene dezer stad , die ze van ®|ders ter uitdeeling ontvangen had en bepaaldelijk voor Dders aan bloedspuwen, doch die zich vooraf wilde overtuigen of er iets schadelijks in aanwezig was. De heer Brouwer wendde zich ter bekoming van in'uhting tot den hoogleeraar Miqu e 1, die hem de volgende en synoniemen opgaf, n. m.: Erioglosmm edule 81. Mi q. Flora v. JSTed. Indië, Vol. I, 2, p. 575. Eumphia 111, p. 119, tab. 166. [S'jpindm rubiginosus Eoxb. Coromand. PI. I, tab. 62. Moulinda cupanioïdes Cambess. Mém. Mus. H, n. 111, tab. 2. Java, Sumatra, Borneo, Inlandsehe naam Ki-lalejo of Kilalajo. Sundaneesch. De heer Brouwer had de goedheid mij een paar dezer Zuchtjes af te staan, en daar ik toen juist ter mijner be-3e 8. Ye J. 9